nieuws

Meestortbaar vilt

bouwbreed

Om geluidsoverlast tussen woningen te beperken worden tussen betonnen vloeren en de funderingsbalken vaak stroken vilt gelegd. Alleen verliezen die hun geluiddempende werking zodra er cementwater in komt dat hard wordt. Otto Keulen van de Nederlandse Viltmaatschappij (Nevima) in Amersfoort kreeg octrooi op een vilt dat probleemloos kan worden meegestort.

Octrooi

Met het Bouwbesluit van 1992 werden strengere eisen gesteld aan de geluidsisolatie van vooral geschakelde woningen. Daarmee gloorde voor Nevima een uitbreiding van de markt voor het vilt, dat het bedrijf al leverde aan de bouw. Vilten stroken tussen de betonnen vloeren en funderingsbalken voorkomen namelijk dat het geluid zich via de fundering voortplant naar de buren.

In de praktijk worden nogal wat woningen zonder het verplichte isolatievilt opgeleverd. Op het moment dat de geprefabriceerde vloerdelen op de bouwplaats arriveren is er vaak geen vilt voorhanden. Dus worden de vloerdelen, maar op hun plek gelegd, want zodra dat eenmaal is gebeurd is het toch niet meer te zien. Wat ook wel gebeurt is dat het vilt zijn geluiddempende werking verliest omdat de geprefabriceerde vloeren worden aangestort. Het uithardende cementwater dat in het vilt doordringt, is daarvoor verantwoordelijk.

Het netto-effect is in beide gevallen gelijk: geluidsoverlast. Daarom is op initiatief van woningborg de verantwoordelijkheid voor het aanbrengen van de isolatie verschoven van de aannemer naar de fabrikant van de vloerdelen. Die moet zijn vloerdelen dan maar van het vilt voorzien.

Omdat klakkeloos meestorten niet mogelijk is, werd geexperimenteerd met ingesealde stroken vilt. Die komen echter als ballonnetjes boven drijven bij het trillen van het beton. In het gunstigste geval komen ze scheef te zitten in de polystyreen vormstukken, maar ook dan is hun nut beperkt.

Productontwikkelaar Keulen van Nevima bleek niet voor een gat te vangen. Nevima levert onder andere ook vilt voor filtratiedoeleinden en hij bedacht dat een buitenlaag van filtratievilt de cementdeeltjes uit de buurt zou houden. Het schone water dat wel doordringt, gaat er ook wel weer uit en heeft dus geen invloed op de geluidsisolatie. Onder octrooi nummer 1005554 is de vilt-sandwich ingeschreven bij het Bureau voor de Industriele Eigendom. Dat maakte het onlangs, anderhalf jaar na de aanvraag, openbaar.

Het product is inmiddels een tijdje op de markt en werkt technisch goed. Commercieel gezien houdt het niet over. Keulen vermoedt dat de soep blijkbaar niet zo heet wordt gegeten als ze wordt opgediend, want woningborg schijnt toch ook weer de oude losse stroken te accepteren.

Ad Tissink

Het vilt tussen de vloer en de fundering bestaat uit twee lagen. De bovenste laag houdt cementdeeltjes tegen, zodat de geluidsisolatie van de laag daaronder is gewaarborgd.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels