nieuws

‘Klein Haneveld is een heet gebakerd mannetje’ Verdachte ex-directeur van Hillen en Roosen, Beerens, slaat terug

bouwbreed

utrecht/kapellen – Wil Beerens kookt van woede. De ex-directeur van Hillen en Roosen voelt zich diep en diep beledigd. Wat is er gebeurd? De huidige directeur van Hillen en Roosen (H en R) beticht hem van onoirbare praktijken en deed daar midden 1996 aangifte van. Hij zou samen met onder andere Harry Mens foute vastgoedtransacties hebben gepleegd ten nadelen van H en R. “Een pertinente leugen,” riposteert hij. In een gesprek met deze krant licht hij zijn kant van de zaak toe.

Geheel in zwart gekleed zit Beerens aan een ronde tafel. Naast hem zijn advocaat, mr. Ruud Verbunt van Derks Star Busman Hanotiau. Voor Beerens ligt de aangifte, zoals die door de nu zittende directeur van Hillen en Roosen, Huub Klein Haneveld, is gedaan. Op de kaft zijn de visitekaartjes van het Amsterdamse fraudeteam geplakt. Geen moment raakt hij tijdens het gesprek uit zijn rol. Beleefd, maar afstandelijk geeft hij antwoorden. Soms zwijgt hij, omdat het onderzoek nog loopt. “Ik wil het Openbaar Ministerie (OM) niet hinderen.” .

De openingsvraag behelst de ingewikkelde arbeidsovereenkomst tussen de eigenaar van H en R, het Duitse bouwconcern Philipp Holzmann, en Beerens.

Zorgde die niet voor de nodige onduidelijkheid?

Beerens: “Eind 1992 ben ik bij Hillen en Roosen uit loondienst gestapt en ben op basis van een managementovereenkomst voor H en R gaan werken. Na een herziening is de samenwerking in augustus/september 1995 definitief beeindigd. Om fiscale redenen liep alles via mijn Belgische onderneming, King’s Court Management nv. Bij een managementovereenkomst mag je ook andere zaken uitvoeren. Dus ik werkte niet alleen voor Hillen en Roosen. Ik zag deze constructie als aanloop naar mijn verzelfstandiging. Overigens was ik die overeenkomst aangegaan met Hillen en Roosen Belgie en niet met Hillen en Roosen Nederland. Bij H en R Belgie, gevestigd in Antwerpen, diende ik mijn declaraties in.”

Was uw opvolger op de hoogte van deze overeenkomst?

“Ja,” zegt Beerens duidelijk: “Klein Haneveld zat thuis toen ik hem vroeg om bij Hillen en Roosen te komen. Door het wegvallen van toenmalige statutair directeur Carton was er geen feitelijke leiding. Ik kende Klein Haneveld overigens uit mijn tijd bij Wilma, zo’n 15 jaar. We waren goede vrienden van elkaar.”

Vriend?

“Ja, geen twijfel over. Dat weten vreselijk veel mensen in onze omgeving. Het eerste gesprek tussen ons vond plaats in Novotel in Rotterdam. Daar heb ik alles, zover hij het nog niet wist, over de overeenkomst verteld. Ik heb hem de gehele situatie van a tot z toegelicht. Hij stelde geen vragen, dus zal hij het wel begrepen hebben. Sterker nog, in december 1994 is er een nieuwe managementovereenkomst gesloten en die heeft Klein Haneveld ondertekend.”

In de nadagen van 1994 spelen er bij de Duitse moeder twee zaken die het vertrek van Beerens uiteindelijk bespoedigen. Er vindt een poging tot kwaadaardige overname plaats door Hochtief en de vastgoedmarkt in Duitsland stort als gevolg van de slechte economie in elkaar. “Bij Philipp Holzmann ging de rem op alle risicodragende projectontwikkeling. Hillen en Roosen moest min of meer als aannemersbedrijf door. Daar voelde ik niets voor. Ik ben een projectontwikkelaar. Door de vijandige overname had de top van PH onvoldoende aandacht voor hun Nederlandse dochter en voor meneer Beerens. Ik zou de leiding krijgen over PH Benelux, maar dat is nooit uitgewerkt.”

De relatie tussen Beerens en Hillen en Roosen bleef in eerste instantie wel bestaan. De inmiddels ex-directeur had een eigen bedrijf opgericht, Octavo Projectontwikkeling, dat eerst in Roosendaal en later in Capelle aan den IJssel werd gevestigd.

“In mei/juni van 1996 sloot ik met de H en R een bouwteam- en later een aannemingsovereenkomst voor de renovatie en uitbreiding van een winkelcentrum in Vinkeveen. Als een vriendendienst aan Klein Haneveld betrok ik Hillen en Roossen erbij. Wat er toen gebeurde heeft me diep geraakt. Zonder dat ik het wist, had Klein Haneveld op 1 april 1996, dus een maand eerder, aangifte gedaan bij de Amsterdamse politie tegen mij en Mens, vanwege valsheid in geschrifte en oplichting. Bij de ondertekening van de twee contracten werd mij daar niets over verteld. Raar? Kan je wel stellen.”

Wat is er fout gegaan tussen Beerens en Klein Haneveld? In het begin van dit gesprek was het nog uw vriend.

Beerens lacht minzaam en wacht even met het geven van het antwoord: “In de bouwnijverheid zijn er twee categorieen die over deze zaak praten: zij die elkaar na-papegaaien wat ze horen en de andere categorie die vraagt ‘wat heb jij die man aangedaan’. Die mensen zoeken naar een motief. Dat is wat mij het meest bezighoudt.”

Wat is het motief voor de aangifte?

Verbunt zegt geen idee te hebben en Beerens gaat verder: “Hooguit vermoedens kan ik daarover uitspreken. Het is gebaseerd op een fikse ruzie tussen Klein Haneveld en Harry Mens. De onenigheid, ik ga niet op de inhoud in, escaleerde zelfs zover dat Mens beslag liet leggen op de rekeningen van Hillen en Roosen. Ik stond daarbuiten, maar Klein Haneveld heeft toch een link naar mij gelegd. Hij vond dat een afspraak tussen H en R en Mens anders door de laatste werd uitgelegd. Ik zat slechts als derde partij bij dat overleg. Volgens mij werd die zaak in die tijd door Mens juist geinterpreteerd. Klein Haneveld was zo boos dat hij in vlaag van woede de controle over zichzelf verloor en aangifte deed. Toen bij weer bij zinnen kwam, is die aanklacht niet ingetrokken.”

Dus een echte vriend was het niet. Echte vrienden zeggen elkaar de waarheid.

“Mijn warme gevoelens voor deze meneer zijn redelijk afgekoeld.”

De aangifte bleef geruime tijd in een la liggen. Het Openbaar Ministerie (OM) had in die dagen al zijn mensen nodig voor omvangrijke zaken op het vlak van verdovende middelen. In augustus 1997 begint er door het fraudeteam van de Amsterdamse politie een onderzoek. Niet alleen Klein Haneveld wordt verhoord, maar onder andere ook Mens en de vroegere jurist van Hillen en Roosen. Beerens: “In maart 1998 is proces-verbaal van Klein Haneveld zijn verhaal opgemaakt.”

Beerens werd opgeroepen voor een voorlopig getuigenverhoor naar aanleiding van het conflict tussen Hillen en Roosen en Mens in 1996. Deze zaak staat overigens los van het strafrechtelijk onderzoek dat nu tegen Beerens loopt. “Dat verhoor werd op het laatste moment afgeblazen. Uit het feit dat het voorlopig getuigenverhoor niet doorging, kon ik afleiden dat die zaak was geschikt. Maar ik heb geen idee waarom in augustus 1997 de aangifte van Klein Haneveld uit de la is gehaald.”

Verbunt en Beerens zijn beiden ervan overtuigd dat Klein Haneveld een grove fout heeft gemaakt. “In de aanklacht staat iets van 22 keer het woord vermoeden, met bijna geen onderbouwing. Er zit nul bewijs bij. Het zijn insinuaties waar men op af gegaan is. Tevens zijn er ook verkeerde begrippen gehanteerd,” stelt Beerens. Verbunt vult zijn client aan: “In de vertrouwensrelatie die Beerens had met Hillen en Roosen is niemand naar hem toegestapt om hem dit probleem voor te leggen.” Beerens: “Klein Haneveld is niet over zijn eerste leugen gestruikeld. De aangifte sluit hij af met een uitspraak van drie regels waar de jaloezie en de kinnesinne van afdruipt.”

Uw naam wordt in verband gebracht met de meest uiteenlopende vastgoedtransacties. Ik noem er een paar: Hokatex, Maria Heinekenplein en Burg. Monchyplein. Er bestaat de indruk dat bij alle projecten door u is gesjoemeld door ze door te schuiven via de ABC-aanpak.

Beerens: “Onzin, dat is nu wat ik bedoel met mensen die elkaar na-papegaaien. Klein Haneveld heeft alle zaken met Mens in zijn boosheid als verdacht bestempeld. ABC-constructies zijn volstrekte onzin. Ik kan er niet meer over zeggen. Het onderzoek loopt nog. Waar Klein Haneveld de gedachte vandaan haalt, dat de winst op een stuk grond on-ethisch zou zijn, of overtrokken weet ik niet. Hij moet per slot van rekening ook dit soort zaken doen en hij doet dat ook. Want hij probeert winst te genereren. Dat is toch de doelstelling van zakendoen?”

Volgens die papegaaien financierde u uw grootse levensstijl via Hillen en Roosen. U hield het liefst vergadering op warme eilanden, vloog uw vliegtuig op kosten van uw vorige werkgever.

“Wie vertelt in godsnaam zo iets,” zegt hij met een cynische lach. “Klok-klepel-verhalen. Ik heb een vliegtuigje gekocht die ondergebracht is in een aparte vennootschap. Het is gedeeltelijk gefinancierd en om uit de verdere kosten te komen verhuur ik het. Tweemaal heb ik met Klein Haneveld zakelijk gevlogen. De vluchten zijn normaal gedeclareerd.”

U zou nooit meer hoeven werken.

“In die luxueuze positie verkeer ik echt niet. Ik moet blijven werken. Ik zal daarom mijn positie in Nederland terug moeten veroveren. Als ik echt die miljoenen had waar men over spreekt zou ik niet in Belgie wonen, maar een stuk verder.”

Klein Haneveld stelde in deze krant dat door uw escapades Hillen en Roosen in de financiele problemen is gekomen.

Beerens in de aanval: “Toen ik in 1986 begon was de omzet f. 65 miljoen. In 1992 lag deze op f. 170 miljoen. Ik durf te stellen dat dit op mijn conto komt. De organisatie kon echter de snelle groei niet aan. Wat er na mijn vertrek is gebeurd neem ik Klein Haneveld niet kwalijk. Er is gigantisch afgeschreven op projecten die er liggen. Ten einde in de toekomst daar de vruchten van de plukken. Dat gebeurt meer. Ach, hij boekt nu de grote winsten op de projecten die ik heb opgestart, zoals Burgemeester Monchyplein in Den Haag, Haarlemmerweg in Amsterdam en samen met Multi Vastgoed zit Hillen en Roosen nog in een bouwteam in Bos en Lommer. Zelfs met Skypark deed hij onlangs een goede deal.”

U zit koel tegenover mij en zegt dat er niets fout is gegaan. Waarom schakelt u niet alle advocaten van Derks Star Busmann Hanotiau in om fel terug te slaan.

“Zo werkt dat niet,” zegt Beerens. Verbunt neemt het over: “De Officier van Justitie maakt kenbaar dat hij met een strafrechtelijk onderzoek bezig is. Je wacht dan af tot je de stukken binnenkrijgt en dat heeft wel even geduurd. Die zijn net binnen. Het is een onzinnig verhaal. De beschuldiging dat Beerens zich zou hebben verrijkt ten koste van H en R, daarvan wisten we al vanaf het begin dat dat geen steek hield. Je moet toch eerst weten: waar heeft men het over.” Beerens: “Ik ga niet zo ondoordacht terugslaan. Maar dat er weerwoord op komt, dat moge duidelijk zijn. Het mag ook duidelijk zijn dat dat fors wordt aangepakt.”

Wat gaat u doen?

“Ik ben beslist niet rancuneus. Maar zo iets kun je niet maken. In geen enkel opzicht. Nooit heeft Klein Haneveld mij gevraagd iets toe te lichten. Vermoedens hadden dan direct weerlegd kunnen worden. De laatste woorden met Klein Haneveld zijn niet gesproken. Dat kunnen allerlei aspecten zijn. We willen eerst het OM in alle rust het onderzoek laten doen.”

“Ik doe nog steeds zaken. Maar de publiciteit heeft mij wel geschaad.” Verbunt: “Ik weet het uit ervaring, als een bedrijf onder vuur ligt van Justitie loop je schade op. Mensen denken; waar rook is, is vuur.” Beerens vult aan: “De rook is hier de stoom uit een heet gebakerd mannetje. Iedereen zal inzien wat voor nonsensverhaal het is. Ik zal gerehabiliteerd worden.”

‘Foute transacties vastgoed? Een pertinente leugen’

‘Alle zaken met Harry Mens als verdacht betiteld’

Reageer op dit artikel