nieuws

Kabinet selecteert pps-projecten Randstadrail en diverse wegen nu snel van de grond

bouwbreed Premium

den haag – Randstadrail, Overslagpunt Valburg en de A59 bij Rosmalen Geffen zijn drie van de tien projecten die het Rijk binnenkort op basis van publiek-private samenwerking (pps) wil uitwerken. Nog eens twaalf projecten bieden op iets langere termijn goede kansen via pps te worden gebouwd. Deze lijst is inmiddels goedgekeurd door het kabinet en gisteren naar de Tweede Kamer gestuurd.

De keuze voor 22 projecten die het Rijk via publiek private samenwerking wil uitwerken is opmerkelijk voortvarend te noemen. Het is nog geen jaar geleden dat men zich heel voorzichtig uitte over de mogelijkheden van pps. In de periode dat de eerste aanzetten werden gegeven in de nota ‘Meer waarde door Samen Werken’.

Interim-directeur Sluimers van het Kenniscentrum van het ministerie van Financien vindt dat er nu duidelijk stappen vooruit zijn gezet in vergelijking met de onzekere beginperiode.

In plaats van de oorspronkelijk voorzichtige plannetjes, heeft het kabinet nu het startsein gegeven aan 22 veel omvangrijker projecten. Na het debat in de Tweede Kamer komt het aan op concrete uitwerkingen. Ze hebben stuk voor stuk een begroting van minimaal 50 miljoen gulden. Dat drempelbedrag heeft het Rijk als eis gesteld aan deze contractvorm om de hogere kosten van de beginfase terug te verdienen.

Naast de 22 geselecteerde projecten besteedt de nota van het Kenniscentrum aandacht aan de grote pps-projecten van het Rijk. Zoals de Betuwelijn, de hoge snelheidslijn-zuid en Sleutelprojecten bij de toekomstige HSL-stations. Bij de eerste twee projecten rekent het rijk respectievelijk op 1,6 en 1,8 miljard gulden van private partijen. Ook met de ontwikkeling van kantoren en winkels op de stationslocaties van de sleutelprojecten gaat het om miljarden.

Was oud-minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat nog uiterst terughoudend met het toepassen van pps, nu lijkt het roer om. Vooral minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat heeft pps omarmd om een aantal verkeersprojecten van de grond te trekken. Andere vakministeries die nu concrete plannen met pps gaan uitwerken zijn VROM, Landbouw en Onderwijs. Het Kenniscentrum heeft een adviserende rol.

De keus is gevallen op veel wegen en kunstwerken. Juist de infrastructurele projecten zijn lastig uit te werken in pps-vorm. Opvallend is ook dat de A4 Midden Delfland niet op korte termijn wordt uitgewerkt. Pps-expert Baks van ABN-Amro beschouwt juist dat project als een testcase voor het succes van pps. Sluimers is dat maar gedeeltelijk met hem eens. “Het is een interessant project, maar het succes van pps hangt niet af van een project. Daarvoor zijn de mogelijkheden te breed.”

Op pag. 3: Kenniscentrum klaar om pps-ballen in te trappen

Reageer op dit artikel