nieuws

In Overijssel steeds meer ‘artikel-19 procedures’

bouwbreed

zwolle – De provincie Overijssel is vorig jaar overspoeld met ‘artikel-19 procedures’. In totaal moesten 1041 bouwvergunningen worden verleend op basis van deze regeling. Dat zijn er bijna honderd meer dan in 1997. Dat blijkt uit het ‘Verslag van het ruimtelijk beleid over het jaar 1998’ van de provincie.

Een bouwplan dat botst met een gemeentelijk bestemmingsplan leidt automatisch tot een artikel-19 procedure. Dat wil zeggen dat de gemeente het bouwplan aan de provincie moet voorleggen en die moet akkoord gaan met een wijziging van het bestemmingsplan.

Het aantal van dergelijke procedures neemt zowel binnen als buiten Overijssel enorm toe, doordat gemeenten massaal verzuimen hun bestemmingsplannen aan te passen, zo blijkt uit een recent onderzoek van deze krant. De kosten van zo’n aanpassing bedragen tussen vier en vijf ton; veel gemeenten kunnen zo’n bedrag niet ophoesten.

In Overijssel zijn 7545 bestemmingsplannen in omloop. “Van dit totaal dateert rond acht procent (ruim 650 regelingen) van voor de inwerkingtreding van de huidige Wet op de Ruimtelijke Ordening, dat wil zeggen van voor 1 augustus 1965”, aldus het verslag van het ruimtelijk beleid.

“Het totaalbeeld is dat van een verbrokkeld en deels sterk verouderd bestand dat niet goed meer aansluit bij de actuele beleidsinzichten en waarin belanghebbenden niet dan met moeite hun weg weten te vinden.”

In 1992 werden in Overijssel 736 artikel-19 procedures aangespannen, zes jaar later waren het er ruim driehonderd meer.

Reageer op dit artikel