nieuws

Hong Kong investeert 40 miljard gulden in infrastructuur

bouwbreed

rotterdam – Om aan de toekomstige vraag naar vervoer te kunnen voldoen, investeert Hong Kong 40 miljard gulden in infrastructuur. In het geval van de spoorverbindingen maakt de overheid tevens de weg vrij voor (commerciele) vastgoedontwikkelingen op stations- en depotlocaties.

De werken worden internationaal aanbesteed, laat transportminister van Hong Kong N. Ng weten in een gesprek met deze krant. Ook kleinere buitenlandse bedrijven kunnen aan (deel)projecten deelnemen. Die maken goede kansen wanneer ze een gezamenlijke onderneming vormen met bijvoorbeeld bedrijven uit Hong Kong. Gegadigden moeten echter met een strenge voorselectie rekenen.

China

Nieuwe (spoor)wegen moeten nieuwe (woning)bouwlocaties in onder meer het noordoosten van de Nieuwe Gebieden ontsluiten. Ook komt er een extra spoorlijn naar China. Eind dit jaar buigt het bestuur zich over een advies over verdere uitbreidingen van het spoor.

In het geval van de autowegen legt Hong Kong de nadruk op de grensoverschrijdende verbindingen met China. Die vergen onder meer een verkeersbrug. Dagelijks passeren 28.000 voertuigen deze grens. Die komen voor het overgrote deel uit Hong Kong.

Anders dan voor het goederenverkeer hanteren China en Hong Kong voor het particuliere personenverkeer quota. Hong Kong voorkomt daarmee overbelasting van het eigen wegennet en de grensovergangen. Dat laatste is temeer belangrijk omdat de bestuurlijke verschillen tussen China en Hong Kong douanecontroles vereisen. Daarbij ontbreken ook in China de voorzieningen voor intensief grensoverschrijdend verkeer. De Chinese voertuigen die de grens over mogen, moeten overigens voldoen aan de strenge emissie-eisen van Hong Kong.

Planning

Met de voorbereiding van wegen is tien tot twaalf jaar gemoeid. Spoorwegplannen vergen gemiddeld negen jaar. De tijd gaat volgens Ng vooral op aan milieu-effectstudies. Hong Kong geeft desondanks niet veel meer uit aan een kilometer autoweg dan bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Groot-Brittannie. Door regelmatig onderhoud vragen wegen pas na zo’n dertig jaar algehele renovatie, wat de kosten op lange termijn beperkt.

Ng sluit privatisering van (delen van) het wegennet niet uit. Vooralsnog deed Hong Kong alleen ervaring op met enkele tunnels en een brug die particulieren volgens de BOT-constructie bouwden. Autowegen financiert Hong Kong uit de begroting. Spoorwegen worden voor een deel met openbaar geld bekostigd en voor een deel met middelen van de exploitanten en met bankleningen. De spoorbedrijven lopen elke nacht de lijnen op eventuele schade na. Ook hier beperkt regelmatig onderhoud de kosten op de lange termijn.

Toplocaties

De exploitanten verwerven extra inkomsten uit vastgoedontwikkelingen rond stations en depots. Dat zijn zonder uitzondering toplocaties. In een enkel geval bestaat er ook vraag naar ruimte onder en rond viaducten. Realisatie ervan gebeurt gelijktijdig met de aanleg van de trace’s. De overheid schenkt de grond aan de exploitant en schrijft daarvoor pas na de bouw een rekening voor uit. De vervoerder hoeft de locaties dus niet op de vrije markt te kopen. De exploitant vraagt ontwikkelaars om een offerte op het bouwrecht. Overheid en exploitant krijgen elk een deel van de winst uit het gebouwde.

Het spoorverkeer vervoert een derde van de elf miljoen reizigers die dagelijks in Hong Kong op pad zijn. De busdiensten verwerken nog iets meer. Taxi’s en minibussen transporteren het grootste deel van het restant. Onderlinge concurrentie kenmerkt het openbare vervoer. Hong Kong is eigenaar van het spoor maar verstrekt geen subsidies en bemoeit zich niet met de tarieven. Zou het transportministerie zelf vervoerprijzen vaststellen, dan moet het de vervoerders eventuele verliezen vergoeden. Ng ziet het publieke transport sinds jaar en dag winst maken.

Privatisering

Hong Kong overweegt privatisering van het stedelijke spoorbedrijf MTRC en de ‘gewone’ spoorwegmaatschappij KCRC. Een financieel adviseur bepaalt vanaf mei de waarde van de bedrijven. Die onderzoekt ook eventuele juridische complicaties rond toekomstige uitbreidingen en de gang van zaken bij vastgoedontwikkelingen rond de spoorbanen. Op grond van het advies bepaalt Hong Kong of het een minderheidsbelang houdt. Het ministerie regelt bij wet de verhoudingen tussen exploitant en overheid en garandeert vrijheid van ondernemen.

Reageer op dit artikel