nieuws

Hoe de loonkosten toenemen

bouwbreed

Welk effect heeft een loonsverhoging op de loonkosten in enig jaar? Het antwoord lijkt afhankelijk te zijn van de bron waaruit het komt, de werkgever of de werknemer, zo heeft Cobouw ondervonden.

Een deskundige uit het werkgeverskamp rekent voor dat een bruto-loonsverhoging 1 op 1 doorwerkt in de loonkosten. Dus 3,5% loonsverhoging is 3,5% loonkostenstijging. De door cao-partijen af te spreken wijzigingen van hun aandeel in te betalen premies daarentegen werken maar voor 60% door in de loonkosten. Dat komt omdat premies niet over het brutoloon worden berekend.

Een deskundige uit vakbondskring weet ons het volgende te vertellen. Geeist wordt een loonsverhoging van 3,5% en een eenmalige uitkering van f. 1000, uit te betalen in twee jaar. Die eenmalige uitkering betekent bij een jaarsalaris van f. 50.000 een verhoging met 2%. Wordt de helft uitbetaald dan zouden de loonkosten daardoor met niet meer dan 1% stijgen. Als wordt afgesproken dat die f. 500 per 1 juli wordt betaald, geldt de loonkostenstijging over een jaar op dit onderdeel nog maar voor een half procent.

Ruwweg maken brutolonen tweederde van de loonkosten uit, aldus deze deskundige. Hij wenst nadrukkelijk te verklaren dat de loonkostenontwikkeling buiten de cao-eisen om ook fluctueren. Zo ging de premie Wachtgeldfonds voor bouwbedrijven per 1 januari jonstleden met 1,5 procentpunt omlaag, zodat daardoor weer ruimte ontstond.

Een onafhankelijke loondeskundige in de bouw hanteert eenvoudig een factor 1,7 als hij de gevolgen van de gestegen lonen voor de loonkosten dient te berekenen. ls de loonsverhoging 3,5% dan betekent dat voor de loonkosten een verhoging met 5,8%. Toegepast in groep D van de cao, inclusief prestatietoeslag, betekent dit dat het salaris f. 1041 bedraagt en de werkgever daar aan loonkosten f. 1729 (1,7 x f. 1041) voor kwijt is.

Het Sociaal Fonds Bouwnijverheid laat ons weten “geen partij in de cao te zijn, en dus op dit punt geen uitspraak te willen doen”. Zelfs niet over een mogelijk te hanteren methodiek.

Het door het SFB ingelijfde administratiebureau Computer Toepassing Bouwwezen verwijst naar het NVOB, “die weet het wel”. Bij de Tilburgse Stichting Centraal Administratiekantoor voor Bouwbedrijven (SCAB) is even geen deskundige aanwezig om het ons uit de doeken te doen.

Het ministerie van Sociale Zaken, die wij de vraag voorlegden of er een methode bestaat om loonsverhogingen en secundaire arbeidsvoorwaarden te vertalen in loonkostenstijgingen, moet ons nog altijd antwoorden.

Als een algemeen aanvaarde rekenmethode ontbreekt, heeft dus iedereen gelijk.

Reageer op dit artikel