nieuws

Grote consternatie over baggerdepot

bouwbreed

leeuwarden – Er is grote consternatie ontstaan bij de tegenstanders van een baggerdepot bij Leeuwarden, die de Grontmij daar wil aanleggen.

Niet bekend

De tegenstanders vrezen vooral stankoverlast. Voor de woonbuurt in de directe omgeving van het geplande depot vrezen ze nog meer overlast. Ze zijn vooral in hun wiek geschoten omdat het plan voor een MilieuTechnologisch Centrum van begin jaren negentig op hun aandrang werd afgeblazen. Dat Grontmij nu toch het plan heeft opgevat om er een slibdepot aan te leggen komt omdat Friesland zit te springen om opslagruimte voor baggerslib. Grontmij heeft bij Leeuwarden al een vuilstort.

Volgens een Hiswa rapport van vorig jaar groeit de sliblaag in kanalen, meren en jachthavens jaarlijks met minimaal vijf centimeter. De Hiswa zou graag zien dat de gemiddelde diepte van de vaarwegen dertig centimeter dieper wordt. De kosten van deze hele operatie liggen rond de miljard gulden. Dertig miljoen daarvan is nu aangevraagd in Den Haag.

Deze week neemt het Leeuwarder college van B en W een besluit over het voorstel van Grontmij.

Reageer op dit artikel