nieuws

Goede woningmarkt is nodig om steden op te vijzelen

bouwbreed Premium

Wanneer tien procent van de huidige pendelaars door een gevarieerd en kwalitatief goed woningaanbod in Den Haag zou wonen, betekent dit voor de stad een jaarlijkse koopkrachttoename van 450 miljoen gulden.

Alleen al uit financieel oogpunt is het in de ogen van de Haagse wethouder van economische zaken, B. Verkerk, van belang dat de trek van hoge- en midden inkomens uit de residentie een halt wordt toegeroepen. Dat betoogde hij op een congres in Scheveningen met als thema ‘Vitale en ongedeelde steden’.

Wethouder van ruimtelijke ordening P. Noordanus hield zijn gehoor voor dat de politiek zich onvoldoende heeft gerealiseerd dat woningmarkt en een ruimtelijk economische structuur met elkaar verknoopt zijn.

ING

“Een stad met een sterke woningmarktpositie heeft ook economisch gezien een belangrijk bezit. En herstructurering is voor succesvolle economische structuurversterking bitterhard nodig. Zichtbare knelpunten in de stedelijke diensteneconomie met een steeds groter wordende pendel en daarbij behorend fileleed, moeten dan ook worden opgelost”, aldus Noordanus.

Dat Den Haag daadwerkelijk aan de verbetering van de woonkwaliteit moet doen, bewijzen volgens Noordanus de berichten van ING om de residentie de rug toe te keren. “Je kunt je schouders ophalen of woedend worden over het idee van het groene-weide-scenario als vestigingsplaatskeuze voor de ING-kantoren. Maar ik neem echter als signaal dit soort type berichten wel serieus.”

Hij kreeg daarmee bijval van staatssecretaris Remkes van VROM die benadrukte dat alleen met kwaliteit ING en hogere inkomens door de stad behouden kunnen blijven. Volgens Remkes is het daarom van belang dat de steden integrale stedelijke vernieuwingsplannen gaan maken. “Met woningen opknappen alleen zijn we er niet. Met alleen groen aanleggen zijn we er evenmin. En met alleen werkgelegenheid aanbieden ook niet. Het vitaal maken van steden vergt een combinatie van maatregelen, een integrale aanpak.”

Om die integrale aanpak te financieren is voor de komende tien jaar tien miljard gulden beschikbaar. Om hiervoor in aanmerking te komen moeten de steden zogenoemde ontwikkelingsprogramma’s indienen, waarna nog voor de kerst de budgetten door de overheid worden toegekend.

Reageer op dit artikel