nieuws

Gids voor subsidies duurzame energie

bouwbreed

sittard – Investeerders worstelen vaak met het optimaal benutten van financiele stimuleringsregelingen voor duurzame energie. Met een rekenprogramma en bijbehorende handboeken heeft Novem dat een stuk gemakkelijker gemaakt.

Met de gids kunnen kleinere en middelgrote investeerders en hun directe adviseurs zich wegwijs maken in het geheel van stimuleringsmaatregelen voor duurzame energie. De gids is door Novem opgesteld in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Novem verstaat onder duurzame energie meer dan alleen de energie uit bronnen die niet opraken, zoals zon en wind. Ook energie uit biomassa en afval horen er volgens de organisatie bij. Zelfs warmtepompen kunnen een hulpmiddel zijn om duurzame energie uit lucht, grond of water te halen. Energie uit getij of golfslag wordt in Nederland niet gewonnen.

De gids biedt een handzaam overzicht van de inhoud en werking van alle relevante fiscale stimuleringsmaatregelen en subsidies. Ook wordt een stappenplan geschetst waarin tips en knelpunten worden aangegeven bij het aanvragen van fiscale faciliteiten en subsidies.

Het rekenprogramma biedt de potentiele investeerder de mogelijkheid investeringsprojecten door te rekenen. Diverse stimuleringsmaatregelen zijn daarbij apart of tegelijk toe te passen. De resultaten van alle keuzen en regelingen die van toepassing zijn, kunnen eenvoudig worden vergeleken. Basis daarvoor zijn de terugverdientijden, interne rendementen, het rendement op eigen vermogen en het verloop van de cashflows over de looptijd van een project.

‘Financiele Stimuleringsregelingen Duurzame Energie’ is te bestellen bij het Informatiecentrum Duurzame Energie, telefoon 0900 9892.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels