nieuws

Gevoelstemperatuur kan exact gemeten Ruzie over doorwerken of niet kan worden voorkomen

bouwbreed

den haag – In de komende winter hoeft geen onenigheid meer te ontstaan tussen uitvoerders en bouwplaatspersoneel over de vraag of kan worden doorgewerkt of niet. De regel dat het werk tijdelijk mag worden onderbroken bij een gevoelstemperatuur van -6 gr. C. kan namelijk sinds kort objectief worden gemeten. Er komt een experiment.

Ook de afgelopen winterperiode mochten volgens de vorstverletregeling bouwvakkers besluiten het werk neer te leggen als die gevoelstemperatuur was bereikt. Het probleem was echter dat de werknemer op de bouwplaats die temperatuur moeilijk kon vaststellen.

Die temperatuur is de resultante van de combinatie windsnelheid en de temperatuur van de lucht. Zo levert -4 gr. C. bij een windsnelheid van 5m/sec. een gevoelstemperatuur op van -7 gr. C.

In dit voorbeeld zou het werk mogen worden neergelegd. Maar bouwvakkers kunnen met die regel moeilijk uit de voeten.

Het KNMI in De Bilt geeft in de (telefonische) bouwweerberichtgeving die gevoelstemperatuur aan met de naam ‘windchill’. Maar kan voor de bepaling ervan over niet meer dan 28 over het land verspreide weerstations beschikken. Dat is een te grofmazige werkwijze. Plaatselijk kunnen windsnelheid en luchttemperatuur namelijk tot heel verschillende uitkomsten leiden.

Experiment

Tijdens de laatste onderhandelingsronde in Hoevelaken voor de nieuwe bouw-cao, maakte de werknemersdelegatie gewag van een instrumentje, dat de gevoelstemperatuur in enkele seconden kan vaststellen.

De werkgevers wensten op dat moment niet te beslissen dat elk bouwbedrijf een dergelijk instrument – kosten plusminus 300 gulden, inclusief btw- zou moeten aanschaffen.

De heer Boot, hoofd personeel en organisatie van Dura Vermeer, die namens de VGBouw zitting had in de werkgeversdelegatie, nam de uitdaging in zoverre aan dat hij een experiment voorstelde.

In de komende winter zal op nog nader aan te wijzen werken van Dura Vermeer met dat instrument geexperimenteerd worden onder supervisie van een erkend specialistisch bureau.

Er is nog geen besluit genomen om bij een gunstige uitslag verplicht te stellen dat met zo’n apparaatje moet worden gewerkt.

Sinds enkele maanden blijkt het instrumentje dat de gevoelstemperatuur, ook wel windchillfactor geheten, ter plekke kan bepalen onder de naam Windwatch verkrijgbaar te zijn.

Het wordt door Homeij Oisterwijk B.V., importeur van staalwaren en instrumenten, vanuit Zweden geimporteerd. Het apparaatje weegt nog geen 50 gram, wordt gevoed door een batterij en is bestand tegen veel slechte klimatologische omstandigheden.

Eigen risico

Om als bouwbedrijf in de komende winter voor de vorstverletregeling drie of negen dagen eigen risicodrager te mogen zijn, gekoppeld aan een lagere premie Risicofonds, moeten de huidige vijf verplichte maatregelen worden aangevuld, ter bescherming van de werknemers.

Ook de tot nog toe slechts aanbevolen maatregelen in de huidige vorstverletregeling moeten dan worden uitgevoerd. Het betreft het afschermen van werk tegen wind, het afdichten met glas of andere materialen zodat tochtvrij kan worden gewerkt en het verwarmen van bouwwerken of onderdelen ervan. Ook het laten dragen van doelmatige winterkleding door werknemers die in de open lucht moeten werken is verplicht gesteld.

Reageer op dit artikel