nieuws

Geldverspilling

bouwbreed

Het Sfb is alsnog bereid een striktere scheiding aan te brengen tussen de publieke poot (Sfb-uosv) en zijn commerciele activiteiten. Zijn opdrachtgever Lisv wilde dit alleen al vanwege het feit dat de gegevensbestanden bij de private poot van de voormalige bedrijfsvereniging is ondergebracht.

Het Sfb heeft altijd gezegd dit te hebben gedaan om efficiencyredenen. Binnen de private poot worden onder meer de cao-regelingen bijgehouden. Wel zijn er maatregelen genomen die moeten voorkomen dat privacygevoelige informatie door de private poot kunnen worden gebruikt.

Het Lisv staat er echter op puur wettelijke gronden op, dat de scheiding alsnog tot stand komt. Het Sfb wil dat nu doen. Dat kost tientallen miljoenen guldens en duurt twee jaar. Dat houdt in dat medio 2001 het nieuwe systeem operationeel kan zijn. Al in 2002 zullen de grenzen tussen publieke en private poten wegvallen. De eis van scheiding van taken vervalt dan. Door nu vast te houden aan het alsnog scheiden van taken, dreigen tientallen miljoenen te worden geinvesteerd in een systeem dat een jaar na oplevering de prullenbak in kan.

Daarbij komt ook nog dat bouwwerkgevers nu maar een keer gegevens behoeven aan te leveren en een premienota krijgen voor de sociale verzekeringen en de bedrijfstakeigen regelingen gezamenlijk. Bij scheiding van de systemen zullen de gegevens twee keer moeten worden aangeleverd en worden twee nota’s verzonden. Dit betekent dus een vergroting van de administratieve lastendruk voor het bouwbedrijfsleven.

Beter is het daarom vooruitlopend op de wijzigingen in de organisatie van de sociale zekerheid pragmatisch te handelen en de wijze waarop het nu bij het Sfb is geregeld te gedogen. Daarmee wordt deze geldverspilling in ieder geval voorkomen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels