nieuws

Geheel nieuw model Duitse wegenbouw

bouwbreed

bonn – De Duitse minister Muntefering komt pas kort na de eeuwwisseling met zijn totaal vernieuwde verkeerswegenplan. Het huidige plan staat volgens de bewindsman zo mijlenver van de realiteit dan aanpassing niet mogelijk is.

In het coalitieakkoord van de regering Schroder is vastgelegd snel met een nieuw wegenplan te komen.

“Wij willen waarheid en klaarheid in elk opzicht”, zei Muntefering deze week voor de verkeerscommissie van de Bondsdag. “Het actuele plan is een groot luchtkasteel dat niemand financieren kan.”

Muntefering wil in zijn plan uitgaan van een betere werkverdeling tussen de verschillende verkeersdragers. “Alleen al de dramatisch gegroeide transportprestatie van het wegengoederenverkeer van zestien procent in de afgelopen vijf jaren toont de noodzaak aan te komen tot een betere net van straat, water en spoor.” Bovendien vragen nieuwe technologieen zoals telematica en de factor milieu om nieuwe afwegingen.

In het verkeersministerie in Bonn wordt momenteel een nieuw waarderingsmodel uitgewerkt. Hiermee kunnen afwegingen worden gemaakt tussen vooral de belangen van ruimtelijke ordening bij stedenbouw, de financiele vertaling van milieueffecten en de netfunctie van verkeerswegen.

Op basis van het Verkeersbericht 2000 belooft Muntefering met een nieuwe wet te komen die de basis legt voor vijfjarenplannen met daarin de aanleg en verbetering van de diverse verkeersdragers. Om een breuk met de huidige werkzaamheden te vermijden komt minister Muntefering binnenkort met een uiterst krap bemeten investeringsplan 1999-2002.

Reageer op dit artikel