nieuws

Geen vergunnning nodig voor opknappen brug bij Hedel

bouwbreed

den haag – De gemeentebesturen van Den Bosch en het voormalige Hedel hebben het Rijk ten onrechte gedwongen om in beide gemeenten bouwvergunningen aan te vragen voor onderhoudswerkzaamheden aan de Hedelse Brug die over de Maas tussen Den Bosch en Hedel ligt.

Dit heeft de Raad van State in hoger beroep uitgemaakt. Het aanvragen van de bouwvergunningen door Rijkswaterstaat in 1996 leverde Den Bosch 46.000 gulden en Hedel 135.000 gulden op aan leges. Volgens de twee gemeenten zijn de vervanging van het brugdek en de andere werkzaamheden vergunningsplichtig. De rechtbank in Den Bosch steunde de twee gemeentebesturen in hun opvatting.

De minister van Verkeer en Waterstaat heeft deze uitspraak met succes in hoger beroep aangevochten bij de Raad van State. Het uitgevoerde onderhoud aan de Hedelse Brug kostte het Rijk vijftien miljoen. Onder protest had het ministerie de legeskosten betaald. Dat geld moet dus nu weer worden teruggestort.

Onderhoud

De Raad van State wijst erop dat vervanging van het brugwegdek inderdaad onder het begrip “bouwen” valt. Maar in zijn totaliteit vallen de werkzaamheden onder het gewone onderhoud. Het gaat immers om schilderwerk, reparatie aan de landhoofden en pijlers, het vervangen van roestige delen en het aanbrengen van vangrails. Dat is allemaal werk dat de draagconstructie van de brug ongemoeid laat, weersprak het rechtscollege. Een bouwvergunning is dan niet nodig.

Reageer op dit artikel