nieuws

Frankrijk dwingt gemeenten veel meer sociale woningen te bouwen

bouwbreed

parijs – De Franse regering wil gemeenten van meer dan vijftigduizend inwoners dwingen meer sociale woningen te bouwen.

Daartoe bestemt de overheid een deel van de lokale inkomsten automatisch voor de sociale woningbouw.

De gemeentelijke aanbestedingswet uit 1991 schrijft voor dat alle Franse gemeenten twintig procent aan sociale huisvesting moeten hebben. Deze regel wordt slecht nageleefd, ondanks de zware belastingboete die eraan is verbonden. Het gevolg is een groot tekort aan sociale woningen. Sinds 1971 heeft Frankrijk minder dan dertigduizend sociale woningen neer gebouwd.

Op het congres van burgemeesters kondigde minister Bartolone van stadsaangelegenheden deze week aan dat gemeenten de inkomsten, geoormerkt voor sociale woningbouw, niet voor andere doeleinden mogen gebruiken. Een weerbarstige gemeenteraad zal de sociale woningbouwprojecten ook niet kunnen blokkeren (zoals vaak het geval is in Frankrijk) want de overheid straft dan onmiddellijk. Om een sociale spreiding te bevorderen betrekt de overheid ook de agglomeratie erbij.

In de komende weken onderhandelen overheid en lokale politici over de verschillende aanbestedingsprojecten, de financiering en de begeleidende wetgeving. De nieuwe maatregelen worden vervolgens opgenomen in de nieuwe gemeentelijke aanbestedingsplannen die in 2000 van kracht worden. Dezelfde wetgeving beoogt een grootscheepse stedelijke reorganisatie door middel van renovatie of afbraak van een deel van de sociale woningen uit het begin van de jaren zestig en de herbevolking van stadscentra.

Reageer op dit artikel