nieuws

‘Experimentenkrediet Volkshuisvesting werkt’

bouwbreed

utrecht – Het Experimentenkrediet Volkshuisvesting van de provincie Utrecht werkt. Steeds meer partijen in de volkshuisvesting vinden de weg naar de subsidiepot voor vernieuwend wonen. “Onze bijdrage is net dat steuntje in de rug dat nodig is om een project te kunnen uitvoeren”, zegt Bob Spelt, hoofd bureau Bouwen en Wonen.

In vijf jaar tijd steeg het aantal projecten dat tot stand kwam dankzij het provinciale Experimentenkrediet van zes naar 23. Besteedde de provincie in 1993 nog tachtig mille aan ‘het bevorderen van vernieuwing in de volkshuisvesting’, vorig jaar was dat bedrag opgelopen tot 280.000 gulden. En voor 1999 is 430.000 gulden beschikbaar.

Spelt: “We timmeren aan de weg. Elk jaar versturen we meer folders en aanmeldingsformulieren. Bovendien begint het bestaan van het krediet in de wereld van volkshuisvesters door te dringen. Dat komt doordat we met de toekenning van subsidies hebben bijgedragen aan realisering van een aantal spraakmakende projecten.”

Galecop

Zes jaar geleden besloot Utrecht tot het instellen van het Experimentenkrediet, nadat in de Nieuwegeinse nieuwbouwwijk Galecop met financiele steun van de provincie het principe van ‘aanpasbaar bouwen’ succesvol in praktijk was gebracht. “Mensen kunnen daardoor tot op hoge leeftijd in hun huis blijven wonen”, zegt Spelt. “Dat idee trok veel belangstelling. De olievlekwerking die daarvan het gevolg was, zette ons aan het denken over onze mogelijkheden om structureel de vernieuwing in de volkshuisvesting te bevorderen.”

Vernieuwende volkshuisvesting is met name in Utrecht noodzaak, omdat de provincie stampvol is. Maar de behoefte aan woonruimte _ en vooral aan nieuwe vormen van wonen _ neemt toe. Spel: “Het traditionele gezin is op de terugtocht. Andere vormen van samenleven doen hun intrede, er komen meer ouderen en ook jongeren willen zelfstandig wonen. Daarnaast neemt de interesse in duurzaam bouwen toe. Al zijn onze mogelijkheden als provincie beperkt, op die ontwikkelingen willen en moeten we inspelen.”

Voorbeeldwerking

Subsidie wordt in de regel toegekend aan vernieuwende projecten met een ‘voorbeeldwerking’. “De uitstraling van een experiment is bepalend”, zegt Spelt. Daarbij gaat het niet alleen om technische innovaties, maar ook om sociale aspecten of vernieuwend onderzoek. In de afgelopen vijf jaar werd geld toegekend aan projecten als het opzetten van een studie naar de mogelijkheden van bouwen in hoge dichtheden, een onderzoek naar het binnenklimaat van woningen in Vleuten-De Meern, de realisering van een informatiecentrum voor duurzaam bouwen in Leidsche Rijn, de bouw van een complex voor dementerende ouderen in Soest, het verwezenlijken van een woongroep voor Surinaamse ouderen in Amersfoort en de realisering van een duurzame woning in Wijk bij Duurstede (zie kader).

Met de groei van het aantal aanvragen is ook het aantal afwijzingen gestegen. Spelt: “Hoewel ons budget stijgt, moeten we keuzes maken.” Om die reden kreeg onder meer een voorstel om in Leidsche Rijn een experimentele woning met een op het maaiveld ‘drijvende’ fundering te bouwen, geen subsidie.

“Maar het idee is interessant genoeg, dus misschien kunnen we er dit jaar nog geld voor vrij maken”, zegt Spelt.

Creativiteit

Het bureauhoofd mist overigens vaak creativiteit bij de indieners van voorstellen. “Vooral de laatste jaren zien we meer van hetzelfde. Op zich mooie projecten, maar eerder vertoond. We zitten te wachten op echte vernieuwing. Waarom is er bijvoorbeeld nog geen plan om ergens in de provincie Utrecht een woonvoorziening voor oudere homo’s te realiseren? Of iets voor jongeren; het aantal voorstellen voor die doelgroep is te beperkt.”

Tot dusver hebben vrijwel uitsluitend gemeenten, instellingen, bedrijven en woningcorporaties projectvoorstellen ingediend. Spelt hoopt op meer _ en wellicht meer vernieuwende _ plannen van particulieren. “Daarnaast willen we ons op een breder terrein begeven. Dus niet meer woningbouw sec, maar ook de woonomgeving. Want die is eveneens bepalend voor het woongenot van mensen. Je komt dan meer op het terrein van sociale vernieuwing, maar dat hoeft op zich geen bezwaar te zijn. We zijn in ieder geval erg benieuwd wat deze verbreding de komende tijd aan vernieuwende plannen oplevert.”

Het huis in Gallo-Romeinse stijl. “Alleen al de vormgeving trekt veel belangstelling. Het is ’s zondags af en toe echt apies kijken.”

Foto: Oscar Flos

Reageer op dit artikel