nieuws

Duizelende minister moet rekeningrijden uitstellen

bouwbreed Premium

Vertraging dreigt voor de invoering van tolheffing in de ochtendspits rond de vier grote steden. De Tweede Kamer heeft zo veel vragen gesteld over de kaderwet die rekeningrijden mogelijk moet maken, dat het minister Netelenbos van Verkeer moet duizelen.

Grote vraag is of uitstel erg is. Als de plannen doorgaan en de tolpoorten rond Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht in 2001 in bedrijf komen, wordt de automobilist nog geen enkel acceptabel alternatief geboden. Zijn enige keuzemogelijkheid is al voor zeven uur of pas na negen uur op pad te gaan. Veel bedrijven bieden hun werknemers echter nog niet de mogelijkheid zo met hun arbeidstijden te schuiven.

De trein is nauwelijks een serieus alternatief. Weliswaar speelt dit vervoermiddel op de file-trajecten in de Randstad een belangrijke rol (bijvoorbeeld tussen Amsterdam en Utrecht vijftig procent van de forenzen), maar veel meer mensen kunnen er niet bij. Gisterochtend schold op het perron in Utrecht nog een reiziger de conducteur de huid vol, omdat in de trein naar Amsterdam geen plek meer te vinden was in de eerste klas.

In werkelijkheid is het gewoon zo druk dat de spoorwegen het niet meer aan kunnen. Plannen voor uitbreiding van het openbaar vervoer zijn in de maak, maar het duurt nog even voordat ze zijn gerealiseerd. Zo willen NS dit najaar een beslissing nemen over de aanschaf van dubbeldeks Intercity-materieel. Komt dat er, dan vindt een aanzienlijke uitbreiding plaats van het aantal zitplaatsen. Maar het zal nog jaren duren eer het nieuwe materieel operationeel is. Het moet namelijk wel eerst worden gebouwd.

Daarnaast wordt in de Randstad hard gewerkt aan metro-achtige treinsystemen als Randstadrail (Den Haag en Rotterdam) en Randstadspoor (Utrecht en Amersfoort). Nu al staat echter vast dat Randstadrail niet voor 2003 operationeel is en Randstadspoor niet voor 2008.

Minister Netelenbos mag dan de autolobby op indrukwekkende wijze om de oren hebben geslagen met cijfers over de tolheffing in Noorwegen, dat wil nog niet zeggen dat het systeem al geschikt is voor Nederland. In Noorwegen komen ze er eerlijk voor uit dat het om de poen gaat. Tolheffing werd in Trondheim al ingevoerd toen er nog helemaal geen files waren. De overheid had geld nodig voor nieuwe infrastructuur, waarvoor in het dunbevolkte Noorwegen ook nog alle ruimte is.

Minister Netelenbos roept steeds dat het haar niet gaat om geld, maar om de effecten van de heffing. Als vijftien procent van de weggebruikers door de tol op andere tijdstippen gaat rijden, zijn volgens haar de fileproblemen voor een belangrijk deel opgelost.

Dat klinkt fraai, maar de vraag is wat mensen zullen doen die nu moeten staan in de spitstreinen, als ze zien dat het verkeer op de naastgelegen rijksweg kan doorrijden. Twijfelaars zullen weer in de auto stappen en de kosten van het rekeningrijden declareren of voor lief nemen, is de verwachting.

Het effect op de congestie zal snel teniet worden gedaan, omdat het openbaar vervoer nog geen waardig alternatief is. Het voorstel van het Bestuur Regio Utrecht om te wachten met rekeningrijden, is dan ook zeer reeel en verdient steun in de Tweede Kamer. Daar doen Noorse succescijfers niets aan af.

Reageer op dit artikel