nieuws

De tegenstanders van de grote

bouwbreed Premium

Three Gorgesdam in de Yang Tse Kiang in China lijken gelijk te krijgen met hun standpunt. De dam moet elektriciteit gaan produceren, maar een dam die veertig kilometer stroomafwaarts ligt, heeft afgelopen jaar een overschot aan elektriciteit geproduceerd, zo schrijft het Technisch Weekblad in de editie van 14 april. De overproductie is in lijn met de verwachtingen van de criticasters die er van begin af aan op hebben gewezen dat de elektriciteitsproductie van de gigantische dam in geen verhouding staat tot de elektriciteitsbehoefte van China. Hierbij komen nog de problemen bij de bouw zelf. In het beton van een omleidingskanaal zitten scheuren, in het beton van een sectie op de linkeroever zit een lek. Daardoor sijpelt water naar de fundering, de damaanzet aan de rechteroever zou te zwak zijn berekend en een tijdelijke kofferdam is zo lek als een mandje.

Technisch Weekblad, VNU Business Publications, Amsterdam, telefoon: (020) 4875515.

Reageer op dit artikel