nieuws

Dakdekkers krijgen zeven procent in twee jaar

bouwbreed

woerden – De werknemers bij dakdekkingsbedrijven krijgen er in twee jaar tijd zeven procent loon bij. Hierover hebben de bouwbonden en werkgeversorganisatie Vebidak overeenstemming bereikt.

Het is een tweejarige cao tot

1 maart 2001. In deze periode worden de lonen van de 5000 dakdekkers vier maal verhoogd met 1,75 procent (per 1 juli en 1 januari).

Op 1 januari 2001 wordt verder een prepensioenregeling ingevoerd. Uitgangspunt is dat werknemers na 40 dienstjaren op 60-jarige leeftijd kunnen uittreden met een uitkering van 75 procent. Werkgevers en werknemers betalen ieder de helft van de premie. De werkgever wordt verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen te verstrekken. De werknemer hoeft bij gevaarlijke weersomstandigheden als sneeuw, ijzel en gladheid niet te werken. Dit geldt ook bij een gevoelstemperatuur van min zes graden. Het loon wordt gewoon doorbetaald.

Verder krijgen werknemers bij indiensttreding de schriftelijke toezegging dat bij eventueel ontslag om bedrijfseconomische redenen als eersten weer in dienst worden genomen zodra het werk weer aantrekt.

Reageer op dit artikel