nieuws

Corridor concurrent van Vinex-locaties Staatssecretaris Remkes wil zoveel mogelijk keuzevrijheid

bouwbreed Premium

den haag – Naast de Vinex-locaties bieden straks de corridors nieuwe plekken om te wonen. Staatssecretaris Remkes van VROM zoekt nieuwe woningbouwlocaties en ziet in de corridors een oplossing.

De zeven procent van het grondoppervlak die nu voor huisvesting wordt gebruikt, is nog niet genoeg. In een interview vandaag in deze krant zet de bewindsman zijn visie uiteen over wonen in de komende jaren.

Remkes legt het volkshuisvestingsbeleid volgend jaar vast in de nota Wonen. Daarop vooruitlopend verschijnt halverwege deze maand de discussienota Wonen in de 21ste eeuw. De burger kiest kwaliteit is de conclusie van de discussienota. Al het beleid moet daar op aansluiten.

Volgens de staatssecretaris betekent dit dat er ook in de toekomst meer woningbouwlocaties nodig zijn. “We hebben extra ruimte nodig om te wonen. Niet alleen omdat de bevolking nog verder zal groeien, maar ook omdat mensen meer ruimte in en om hun huis willen. Bovendien kunnen steeds meer mensen dat betalen.” Remkes onderscheidt voor de komende jaren vijf typen locaties waar mensen wonen: de bestaande steden, vinexlocaties, corridors, landgoederen en dorpen. Die locaties zullen elkaar tot op zekere hoogte beconcurreren.

Het ministerie is van plan de burgers zo min mogelijk te beperken in hun keuze te wonen waar zij willen. Tegelijkertijd benadrukt de bewindsman dat het ruimtelijke ordeningsbeleid niet kan worden afgeschaft. In elk geval komt er een bouwstop voor natuurgebieden en voor plekken die nodig zijn als overloop van water.

De bestaande stad is ‘een zorgenkindje’ van de staatssecretaris. “Daar moet veel gebeuren. En VROM wil daartoe bijdragen met de bundeling van subsidies. Zoals het investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing.”

Grootschalige ingrepen zoals samenvoeging en sloop-nieuwbouwprojecten, waarbij corporaties, gemeenten en ontwikkelaars samenwerken, vormen een deel van de oplossing. Bij dat soort projecten zal meer gesloopt moeten worden dan gebouwd. Zodat verdunning in de steden ontstaat. Dat is volgens Remkes nodig om meer kwaliteit te bieden en de concurrentie aan te kunnen.

Verdunning is om dezelfde reden ook het devies op de Vinex-locaties. Als het aan de staatssecretaris ligt, komen hoge dichtheden alleen nog dichtbij de stad voor. Meer naar de buitenkant van de locaties kunnen grotere kavels komen.

Corridors

De toenemende vraag naar kwaliteit en ruimte betekent dat er elders ruimte gevonden moet worden. Nieuwe woningbouwlocaties ziet de bewindsman vooral in de corridors. De corridors komen langs de snelwegen te liggen en bieden ruimte om te wonen, werken en recreeren. Incodelta langs de Brabantse stedenrij en het plan van het AVBB voor de A4 zijn daar voorbeelden van. “Waar de corridors precies komen, wordt nog uitgevochten. Trouwens: Ook die corridors mogen niet zomaar onbeperkt worden volgebouwd”.

Landgoederen worden het paradepaardje op het gebied van wonen. Schitterende huizen op een flinke lap grond is het idee. Vooralsnog werkt alleen de provincie Overijssel aan concrete uitwerking van dit plan. De landgoederen zijn alleen te betalen voor de hoogste inkomens.

En dat zijn er nog de dorpen. De plattelandskernen zitten in een lastige positie. Enerzijds zouden ze moeten groeien om niet te vergrijzen. Anderzijds bedreigt dat het groene karakter van het platteland. Remkes vindt ongebreidelde uitbreiding zeker geen oplossing. De contingenten waardoor dorpen echter niet meer kunnen uitbreiden, mogen in de ogen van de bewindsman vervallen. Daarvoor in de plaats zal een dorp zich alleen nog mogen ontwikkelen binnen bepaalde grenzen. Vastgelegde contouren vormen daarbij het uitgangspunt waarbinnen alle bewegingsvrijheid is om te bouwen en te slopen.

Op pagina 3: Remkes wil Vinex-contracten in overleg openbreken

Staatssecretaris Remkes

Reageer op dit artikel