nieuws

Bouwer voert titanenstrijd in Assen Slechts 75 dagen voor uitvoering van nieuw- en verbouw op TT-circuit

bouwbreed

assen – De upgrading van de gebouwen op het TT-circuit in Assen is voor aannemer Ballast Nedam Bouwborg in een aantal opzichten een uitdaging gebleken. Vormgeving, detaillering en bouwsnelheid streden om voorrang, waarbij tijdens de bouw ook nog eens diverse wijzigingen optraden. Desondanks moet het werk deze week worden opgeleverd. De titanenstrijd van een aannemer.

“Het TT-circuit van Assen is het beroemdste motorcircuit ter wereld”, begint directeur Wim Huiskes zijn verhaal. “Het circuit is 250 dagen per jaar in gebruik voor motorraces, autoraces, clubbijeenkomsten, trainingen en dealerdagen. De Grand Prix-wedstrijden verplaatsen zich steeds meer naar Azie en Zuid-Amerika, maar hier in Assen hebben we nog jaarlijks een Grand Prix mogen organiseren. Die toonaangevende positie willen we handhaven en verstevigen ten opzichte van de buitenlandse circuits. Upgrading van zowel het circuit als de gebouwen was dus noodzakelijk.”

Afgelopen winter is de eerste fase van de upgrading uitgevoerd: nieuwbouw van de hoofdtribune met uitbreiding van 4000 naar 6000 zitplaatsen, nieuwbouw van het hospitalitygebouw met twee restaurants, een grootkeuken, VIP-boxen en founderlounges en een voetgangerstunnel van het hospitalitygebouw onder het circuit door naar de hoofdtribune.

Voor de uitvoering kreeg aannemer Ballast Nedam Bouwborg 75 werkbare dagen. Binnen deze termijn moest de klus zijn geklaard.

“Toen we als aannemer inschreven, wisten we van deze eis en daar houd je rekening mee. Desondanks wordt het een race tegen de klok”, stelt Klaas Graveland. Hij is als projectleider verantwoordelijk namens hoofdaannemer Ballast Nedam Bouwborg in Groningen.

Gebogen

Op 9 oktober vorig jaar begon de sloop van de oude gebouwen. Bijna twee weken later volgde het slaan van de palen voor de nieuwbouw van zowel de tribune als het hospitalitygebouw.

“Een deel van de 75 werkbare dagen ging direct al op aan heiwerk, wat je niet direct zou verwachten op de Drentse zandbodem”, vertelt Graveland. “Het hospitalitygebouw staat in de Geert Timmerbocht en heeft hierdoor in de plattegrond een gebogen vormgeving van twee in elkaar overlopende slingers. Door de korte voorbereidingstijd hadden we te weinig gelegenheid de detaillering en de maatvoering voldoende uit te werken. Omdat veel onderdelen van de bovenbouw in prefabelementen zouden worden uitgevoerd, moesten we als aannemer tevens een deel van die detaillering verzorgen. Hierdoor liep de uitvoering van de prefabelementen in beginsel al vertraging op.”

Om alles nog gecompliceerder te maken, kwam architect Timmer uit Scheemda nog tijdens de uitvoering met een ander plan voor het dak van de hoofdtribune. De betonnen hoofdtribune zou worden voorzien van een stalen dakconstructie met een repeterende golfbeweging. Deze constructie moet straks aansluiten op de bouw van de geluidswal, die in de tweede fase dit najaar wordt uitgevoerd.

“De architect meende dat door die golvende beweging de aansluiting op de rechte lijn van de geluidswal te abrupt zou zijn. In overleg is toen besloten die sterke golf in de richting van de geluidswal af te zwakken. Achteraf bleek dit nogal wat gevolgen te hebben. Alle spanten en alle gordingen zijn anders van vorm en hebben een ieder hun eigen kromming. Er zit geen enkele repetitie in. Ook de aansluiting van de gordingen op de spanten en de bevestiging van de dakplaten vereiste extra aandacht. Met behulp van de constructeur en computerberekeningen is het gelukt dit uitvoerbaar te maken. Op de bouwplaats paste het uiteindelijk perfect”, legt Graveland uit.

Wijzigingen

Een andere verrassing deed zich voor bij de uitvoering van het hospitalitygebouw, toen tijdens de bouw een wijziging werd doorgevoerd in de afzuiging van de grootkeuken.

“Ons grootste evenement is de TT van Assen op de laatste zaterdag in juni. Hoewel het maar om een dag gaat, moeten de faciliteiten hier wel op worden afgestemd”, legt directeur Huiskes uit. “Na onderzoek bleek dat de eerst berekende afzuiging van 4000 kubieke meter onvoldoende zou zijn en moest worden opgevoerd naar 8500 kubieke meter.”

“Dit had enorme gevolgen voor de doorvoer van de afzuigkanalen en direct daaropvolgend voor de prefabelementen en staalconstructies, waar alles op moest worden aangepast”, voegt Graveland toe.

“Bovendien stelde de gemeente Assen stringente eisen uit het Bouwbesluit, dat voor een project als het TT-circuit om geheel eigen voorschriften vraagt. Al deze facetten resulteerden in het feit dat de bouw continu en ook nu in de laatste fase onder druk heeft gestaan. De opleveringsdatum van deze week is een vaststaand feit, dat we hoe dan ook zullen halen. Maar ik moet toegeven dat we niet alleen tijdens de normale werkuren hebben gewerkt. Op 2 mei moet alles up to date zijn voor het nieuwe seizoen”, besluit Graveland.

Feiten en cijfers

De upgrading van het TT-circuit in Assen wordt in drie fases uitgevoerd.

Hoofdaannemer voor de eerste fase was Ballast Nedam Bouwborg in Groningen onder directievoering van Grontmij Drenthe.

De eerste fase omvat de nieuwbouw van de hoofdtribune met uitbreiding van 4000 naar 6000 zitplaatsen, de nieuwbouw van het hospitalitygebouw en een voetgangerstunnel vanaf het hospitalitygebouw op het middenterrein naar de hoofdtribune.

Ballast Nedam Bouwborg zou het bouwkundige gedeelte hiervan uitvoeren voor 8,1 miljoen gulden. Aanvullende opdrachten heeft dit bedrag al met twee miljoen verhoogd.

Dit najaar volgt de tweede fase en omvat een verlegging van de baan, de bouw van een nieuwe starttoren, pitsgebouw en perscentrum met een capaciteit voor 200 mensen, de bouw van de geluidswal die aansluit op het dak van de hoofdtribune en de aanleg van een nieuwe aanrijroute met tunnels.

De derde fase zal volgend najaar worden uitgevoerd en omvat nogmaals een verlegging van de baan en vergroting van het middenterrein.

Met de totale uitvoering van alle fases is 55 miljoen gulden gemoeid. Naast de TT zelf wordt het geld opgebracht door financiering, subsidie van gemeente en provincie en uit ISP-gelden.

Met de uitvoering van de eerste fase is ruim 25 miljoen gulden gemoeid. Deze fase bevat onder meer de bouw van het hospitalitygebouw met hierin 20 hospitalityrooms en 10 founderslounges. Alle 20 hospitalityrooms zijn inmiddels verhuurd. Vijf van de tien founderslounges moeten nog worden ingevuld.

De hoofdtribune is uitgebreid van vier- naar zesduizend plaatsen. De betonnen tribune is voorzien van een stalen dakconstructie met repeterende golfbeweging. Deze moet straks aansluiten op een geluidswal, die dit najaar wordt gebouwd.

Reageer op dit artikel