nieuws

Bouw toont zich argwanend over gevolgen nieuwe waterrichtlijn Europse Unie

bouwbreed

brussel – De bouw is er nog niet gerust op dat de waterrichtlijn van de Europese Unie geen gevolgen heeft voor het bouwen van tunnels.

Staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat heeft weliswaar beloofd dat de bouw van tunnels rustig door kan gaan, maar daar is de Europese Federatie voor de Bouwindustrie (FIEC) niet van overtuigd. De federatie wijst erop dat de concept-richtlijn veel verder gaat dan de bestaande uit 1980. Helemaal argwanend wordt de FIEC omdat de definitie van milieuverontreinigende stof ontbreekt. “Dat laat de mogelijkheid open dat bijna elke stof als zodanig wordt bestempeld, ook als deze de gezondheid niet zou bedreigen.”

Frustreren

De mogelijkheid voor nationale overheden om uitzonderingen te maken, stemt de bouwers evenmin vrolijk. Letterlijk staat in de richtlijn dat “uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor grond-, weg- en waterbouw evenals bouwwerken en soortgelijke activiteiten op of in de grond, die met het grondwater in contact kunnen komen”.

De bijkomende voorwaarde kan volgens de FIEC het maken van uitzonderingen weer frustreren. Een van de voorwaarde is dat de werkzaamheden wel moeten worden verricht overeenkomstig de algemeen bindende regels, die door de lidstaten voor die activiteiten zijn ontwikkeld. De Europese bouwers zien dan ook veel meer in een algemene regel in de richtlijn zelf die het gebruik van natuurlijke en gebonden materialen toestaat.

Reageer op dit artikel