nieuws

‘Afsluitdijkdorp’ krijgt beschermde status

bouwbreed

kornwerderzand – Het sluizencomplex, de woningen en de verdedigingswerken van Kornwerderzand zijn aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Friesland vindt dat het dorpje voldoende waardevolle elementen bevat om in aanmerking te komen voor deze status. Het sluizencomplex vormt de verbinding tussen het IJsselmeer en de Waddenzee en wordt jaarlijks gebruikt door duizenden vaartuigen. De Afsluitdijk loopt pal langs het dorp.

De aanwijzing tot beschermd dorpsgezicht vloeit voort uit de unieke ontstaansgeschiedenis van Kornwerderzand. Het dorp is begin deze eeuw ontstaan als werkeiland voor de Afsluitdijk. B en W van de gemeente Wunseradiel stemmen in met de nieuwe status, maar stellen dat de begrenzing geen belemmering mag opleveren voor toekomstige ontwikkelingen in het gebied. De gedachten gaan vooral uit naar plannen voor windmolens langs de Afsluitdijk.

Reageer op dit artikel