nieuws

Zoveel hoofden, zoveel zinnen bij het komende wao-debat

bouwbreed

“Je kunt niet hard schaatsen met touwen om de enkels.” Zo reageert directeur beleid en onderzoek van MKB Nederland, B. van Popta, op het voorstel van een ontslagverbod van gedeeltelijk arbeidsongeschikten en de verplichting wao’ers in dienst te nemen.

Het zijn twee suggesties uit de politieke hoek, vooruitlopend op het donderdag te houden debat van de Tweede Kamer met staatssecretaris Hoogervorst. Die denkt het aantal wao’ers vooral te kunnen terugdringen door vaker en strenger te keuren. Ook preventie heeft volop zijn aandacht. Hoogervorst denkt er over met verschillende bedrijfstakken convenanten te sluiten over het verbeteren van de arbeidsomstandigheden.

De VVD verkiest verlaging van de uitkering en bekorting van de uitkeringsduur, en voorts een strengere keuring, vooral in geval van psychische aandoeningen.

De PvdA hamert vooral op verbetering van de arbeidsomstandigheden. Er zouden per bedrijfstak afspraken kunnen worden gemaakt over te nemen maatregelen. Bijvoorbeeld over het maximale gewicht dat werknemers mogen tillen, zoals dat nu al in de bouw is geregeld.

Ook een ontslagverbod van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten is voor de PvdA bespreekbaar.

Dat staat ook de FNV voor.Werkgevers zouden een verplichte donatie in een Reintegratiefonds moeten storten als ze onder dat verbod willen uitkomen.

Ziektewet

De vakcentrale is tevens voorstander van een terugkeer van de Ziektewet, maar dan alleen voor bedrijven met minder dan honderd werknemers. Na zes weken ziekte zou al een interventieplan moeten worden opgesteld om toetreding tot de wao te voorkomen.

Het FNV lanceerde een plan met vijftien stappen, waaronder dit heikele onderwerp, om in de Stichting van de Arbeid te bespreken.

Het CDA is ook voorstander van een herstel van de Ziektewet per sector. Een basisuitkering van zeventig procent van het minimumloon na een halfjaar ziekte zou het financiele risico van de werkgevers dempen en maakt het mogelijk de ziekteperiode tot twee jaar te verlengen.

MKB Nederland blijkt eveneens voorstander van terugkeer van de Ziektewet, maar is tegen een ontslagverbod. Ook keert deze werkgeversorganisatie zich tegen het verplicht in dienst nemen van wao’ers.

Een quotum van vijf procent op het totale werknemersbestand werkt niet op de schaal van het MKB. Het gemiddelde bedrijf heeft zeven personen in dienst. Met dit soort touwen om je enkels kan je niet hard schaatsen, zo liet het MKB Nederland weten.

Gerrit van Oosten

Ons land telt ongeveer 900.000 wao’ers, zo’n tien procent van de beroepsbevolking.

Van de wao’ers heeft globaal een derde last van aandoeningen aan rug, schouders, handen en polsen. Oorzaak van de aandoeningen aan het bewegingsapparaat zijn overbelasting en/of slijtage.

Een ander derde deel heeft last van psychische aandoeningen. Ook hierbij is veelal overbelasting de oorzaak.

Reageer op dit artikel