nieuws

Werknemers kunnen straks sparen voor extra verlofdagen

bouwbreed

den haag – Werknemers krijgen de mogelijkheid maximaal tien procent van hun brutoloon te sparen voor het opnemen van verlof. Bovendien komt er een wettelijk recht op maximaal tien dagen zorgverlof, zodat werknemers zelf enige tijd de zorg op zich kunnen nemen voor een ziek kind of familielid.

Dit blijkt uit de nota ‘Op weg naar een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg’, die staatssecretaris Verstand van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Werkgevers en werknemers moeten samen afspraken maken over de betaling van het verlof. Werknemers kunnen daarvoor straks ook de nieuwe spaarregeling gebruiken.

De nota bevat een aantal voorstellen voor het vastleggen, uitbreiden en flexibiliseren van verlofregelingen.

Kinderen

Doel hiervan is om het beter mogelijk te maken arbeid en zorg te combineren. Het begrip zorg wordt in de nota breed opgevat. Het omvat de zorg voor kinderen of naasten maar ook tijd voor de eigen ontwikkeling, scholing of maatschappelijke activiteiten.

Een groot aantal van de voorstellen uit de nota moet uiteindelijk worden opgenomen in een algemene wet arbeid en zorg, waarin alle bestaande en nieuwe verlofregelingen worden gebundeld en op elkaar afgestemd. De algemene wet zal in fasen tot stand komen. Het eerste deel is het recht op aanpassing van de arbeidsduur, waarvoor de staatssecretaris vorig jaar al een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer heeft ingediend.

Voorstellen

In de nota doet staatssecretaris Verstand voorstellen, zonder op alle punten al met een definitief standpunt te komen. De bedoeling is dat alle betrokken partijen, waaronder organisaties van werkgevers, werknemers, uitkeringsgerechtigden en de vrouwenbeweging, zich er over kunnen uitspreken. Uiteindelijk zullen veel van de voorstellen door werkgevers en werknemers bij de cao-onderhandelingen of op ondernemingsniveau moeten worden uitgewerkt en verder worden ingevuld.

De nota sluit in hoofdlijnen aan bij de afspraken die over het thema arbeid en zorg in de Stichting van de Arbeid zijn gemaakt.

Een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg heeft tot doel een grotere arbeidsparticipatie van vrouwen en meer zorgparticipatie van mannen te bewerkstelligen. Veel vrouwen en mannen die samen met een partner de zorg hebben voor een of meer kinderen, geven aan liever beiden in deeltijd te werken en de zorgtaken gelijker te verdelen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels