nieuws

Waterschap steekt miljoenen in riolen

bouwbreed Premium

amersfoort – Het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei en Eem steekt ruim vier miljoen gulden in rioleringen in kwetsbare gebieden. Op deze manier wil het waterschap de waterkwaliteit in deze gebieden verder verbeteren.

In het werkgebied van Waterschap Vallei en Eem zijn nog zo’n 7000 panden in het buitengebied niet aangesloten op de riolering.

De gemeenten moeten in principe alle panden aansluiten, maar kunnen ontheffing van de provincie krijgen als aansluiting erg duur is. Het afvalwater moet dan met behulp van een zogeheten IBA (individuele behandeling van afvalwater) worden behandeld. Het zuiveringseffect van zo’n installatie is wisselend en altijd minder dan bij afvoer via het riool naar een rioolwaterzuivering.

Het waterschap heeft nu besloten om zo’n driehonderd panden die in of bij natuurgebieden liggen, te voorzien van riolering. Het schap vergoedt een deel van de kosten van de aanleg. Het gaat om een bijdrage van gemiddeld 16.000 gulden per aansluiting.

Het geld komt beschikbaar, omdat het waterschap in 1998 geld heeft overgehouden. Bovendien gaat het schap met gemeenten overleggen over hoe een nog groter deel van de resterende panden ook op het riool kan worden aangesloten.

Reageer op dit artikel