nieuws

Vlaanderen pakt de verkrotting aan

bouwbreed

brussel – Vlaanderen is verwikkeld in een strijd tegen het verval van bouwwerken en infrastructuur. Die indruk overheerst bij een bezoek aan de veertigste Batibouw, ‘Internationaal Salon van de bouw, renovatie en binnenhuisinrichting’. Vlaanderen beloont gemeentes die de verkrotting tegen gaan en het Tentoonstellingspark tracht de eigen verloedering tegen te gaan door nieuwbouw en renovatie.

Op de eerste dag van Batibouw reikte Leo Peeters, de Vlaamse minister van Stedelijk Beleid en Huisvesting, de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap uit aan tien steden en gemeenten, die werk maken van het bestrijden van leegstand en verkrotting. Volgens de minister vertonen 300.000 woningen in Vlaanderen ernstige gebreken. Daarnaast staan veel goede woningen leeg door speculatie. “Dat is een groot sociaal onrecht. Het is een schande, dat in deze omstandigheden woningen blijven leegstaan. De overheid heeft de plicht om tegen dergelijke wantoestanden op te treden.”

De Vlaamse overheid is drie jaar geleden begonnen met de strijd tegen leegstand en verkrotting, met de invoering van een heffing. In 1997 is de Vlaamse Wooncode aangenomen, met maatregelen die sinds 1 november 1998 van kracht zijn. Volgens minister Peeters spelen de steden en gemeenten een voorname rol. “Alle lokale besturen die zelf de leegstand en verkrotting inventariseren verdienen waardering”, zei hij. Een van de maatregelen is het recht van koop van gebouwen, die op de lijst van leegstand en verkrotting staan. Woningbouwvereniging ‘De Gelukkige Haard’ uit Oostende is de eerste, die van dit recht gebruik heeft gemaakt.

Wegdek vol gaten

Op weg naar Batibouw via de A12 van Antwerpen naar Brussel valt op, dat het wegdek vol met gaten zit. Ze zijn zo groot, dat ze makkelijk tot ongevallen zouden kunnen leiden. Deze entree bereidt de bezoeker voor op de Tentoonstellingshallen van Brussel. Ook die vertonen tekenen van verval. David Boon, assistent-directeur van de commerciele afdeling van het Tentoonstellingspark, beaamt dit. “We hebben een vijfjarenplan om het verval tegen te gaan. De hallen worden deze zomer gerenoveerd en voorzien van airconditioning en ventilatie, voorzover dat nog niet het geval is.”

Van het parkeerterrein C met 15.000 plaatsen komen de bezoekers via een loopbrug op de beurs. Het is een deprimerende entree, over roltrappen in de open lucht en door de modder van een bouwplaats, terwijl de regen tussen de elementen van het dak doorsijpelt. Overal slingert vuil rond tussen de ‘paleizen’, zoals de tentoonstellingshallen in het Vlaams heten. Resten polystyreen, maar ook halve hotdogs, stof en puin. Het vormt een groot contrast met de hoge kwaliteit van veel stands op de beurs.

Nieuwbouw

Op de bouwplaats aan de kant van de Romeinse Steenweg en parkeerterrein C verrijst de nieuwe toegang tot het Tentoonstellingspark. De hoofdingang ligt nu nog aan de andere zijde van het complex, tegenover het Atomium.

“De nieuwbouw dient uitsluitend als entree en huisvesting voor faciliteiten voor exposanten. Er komt dus geen tentoonstellingshal bij”, licht Boon toe. Voor ca. 46 miljoen gulden voert aannemingsbedrijf Van Rymenant een ontwerp uit van architecten Samyn en Partners. Het bestaat uit betonnen kolommen met gelijmd houten liggers, waarvan de doorsnede de momentenlijn volgt. Het stalen dak heeft de vorm van een enorme hyperbool.

In de toekomst worden de bezoekers naar een gang geleid, die zich op de eerste verdieping uitstrekt langs alle paleizen. Van daaruit dalen roltrappen af in de tentoonstellingshallen, waar dus gelijktijdig verschillende beurzen gehouden kunnen worden. Batibouw is een beurs, die het complete Tentoonstellingspark vult. “Er kan nog wel een paleis bij, als het om Batibouw gaat. Het is voor ons een jaarlijks hoogtepunt”, aldus Boon.

Slot op de deur

De veertigste Batibouw geeft niet de indruk dat de bouw in verval raakt. Volgens ‘Thuis’, een speciale bijlage van Het Laatste Nieuws, is de beurs uitgegroeid tot het tweede evenement van Belgie, na de Auto Salon. Meer dan duizend exposanten laten meer dan tienduizend producten zien. Opvallend is het toenemend aantal bedrijven, dat ‘slot op de deur’-woningen aanbiedt. “De Belg is geboren met een baksteen in zijn maag en wil absoluut zijn eigen huis bouwen”, verklaart een standhouder. Hij verzorgt de bouw van volledig ‘gepersonificeerde’ woningen, op traditionele wijze uitgevoerd.

De bouw van woningen door particulieren, voor eigen gebruik, is de laatste jaren inzet van politieke strubbelingen. Als gevolg daarvan is de BTW op prive-woningen in 1997 gedaald van 20,5 naar 12 procent. De hypotheekrente is in de herfst van 1998 gedaald naar 4,5 procent. Toch neemt het aantal aanvragen voor bouwvergunningen af. Dat komt door de grondprijzen, die in Vlaanderen nu al twee maal zo hoog zijn als in Wallonie. Er zit een stijgende lijn in de renovatie van woningen. Daar vaart Batibouw, vanouds vooral gericht op de consument, wel bij.

Informatie over Batibouw is te verkrijgen via tel. 0032 2 6631400 of http://www.batibouw.com op Internet. De beurs duurt tot en met zondag 7 maart.

Ook Batibouw strijdt tegen verval bouwwerken en infrastructuur

Reageer op dit artikel