nieuws

Vergunning zandwinning Roermonds bedrijf in gevaar

bouwbreed

den haag – De zandwinning op een aantal percelen aan de Raktweg in Helmond door Berkendonk Projectontwikkeling uit Roermond moet ophouden. Dat zei H. van Wester, advocaat van agrarier T. van Kessel uit Helmond, in een spoedprocedure bij de Raad van State.

Volgens advocaat Van Wester zijn nieuwe ontgrondingen onaanvaardbaar omdat de reeds voltooide ontgrondingen aan de Raktweg zeer slecht voor het milieu en de grondwaterstand hebben uitgepakt. Agrarier Van Kessel vreest een verdere verdroging van zijn landerijen als Berkendonk nog meer zand mag winnen. Bovendien meent Van Kessel dat de zandzuiger, die is voorzien van een booster, veel meer herrie maakt dan volgens de milieuwet is toegestaan.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant zien weinig problemen in de milieuvergunning voor Berkendonk, die nog eens twee miljoen kubieke meter zand in Helmond wil winnen. Het zogeheten ophoogzand wordt gebruikt bij woning- en wegenbouwprojecten.

Staatsraad J. Hulshof stelde tijdens de zitting vast dat de procedure tegen de ontgrondingsvergunning nog liep. Immers, bezwaren tegen grondwaterverlagingen komen allereerst bij de ontgrondingsvergunning aan bod. Wel had Hulshof nog een aantal vragen over de geluidsoverlast van de zandzuiger. De staatsraad merkte op dat de verschillende partijen het niet eens waren over het zogeheten bronvermogen van de zandzuiger.

Mocht de Raad van State de vergunning schorsen dan moet Berkendonk de zogeheten droge zandwinning met kranen voorlopig staken. Het winnen van zand met de zandzuiger is sowieso al gestopt, omdat Berkendonk alleen tussen oktober en maart met de zandzuiger werkt. De Raad van State doet volgende week uitspraak.

Reageer op dit artikel