nieuws

Verantwoordelijkheid TEN’s bij Brussel

bouwbreed Premium

wassenaar – De Europese Commissie moet verantwoordelijk worden voor de ontwikkeling van de Trans Europese Netwerken (TEN’s), de belangrijkste transportroutes in Europa. De lidstaten kunnen zich dan beperken tot de planning van het regionale wegennet.

Dat voorstel staat in het rapport Vervoer en Logistiek in het jaar 2005, dat het Koninklijk Vervoer Nederland (KNV) woensdag presenteerde.

De werkgeversorganisatie voor het beroepsgoederenvervoer vindt overheveling naar Brussel broodnodig. Nu nog vindt planning, ontwikkeling en aanleg van wegen vaak op nationaal niveau plaats zonder dat er afstemming is met de buurlanden. Een meer Europese aanpak is nodig om het internationale wegennet beter aan te passen aan de te verwachten vervoergroei.

De Commissie moet gaan werken aan de TEN’s. Daarop zijn blokkades, waar het goederenvervoer vaak last van heeft, niet toegestaan, vindt het KNV.

Grensgebieden

“Een effectief stelsel van verbindingen tussen de lidstaten is essentieel voor het vrije verkeer van goederen en personen binnen de EU”, zo staat in het rapport. “De (weg)infrastructuur, zoals die op dit moment in de EU beschikbaar is, voldoet daar niet aan.”

Het KNV merkt op dat met name in grensgebieden tussen lidstaten het vaak ontbreekt aan een goede aansluiting van de nationale wegennetten.

Reageer op dit artikel