nieuws

Strengere regels asbest bij sloop

bouwbreed

Strengere regels asbest bij sloop

den haag – De bouw krijgt te maken met strengere regels bij slopen en verwijderen van asbest in huizen en gebouwen. Minister Pronk van VROM wil de huidige wetgeving aanscherpen na de ‘ontluisterende’ conclusie dat er structureel asbest zit in puingranulaat.

Deze week overlegde minister Pronk met de Vaste Kamercommissie van VROM over de asbestproblematiek.

De minister noemt het ‘verrassend’ en ‘ontluisterend’ dat in alle puin asbestresten zit. Een nulnorm voor asbest in puingranulaat acht de minister echter onnodig en praktisch onmogelijk. Momenteel kijkt VROM naar een werkbare norm met als voorwaarde dat die zo laag is dat slopers en verwerkers geen gezondheidsrisico’s lopen.

De inventarisatieplicht naar gevaar voor asbest bij sloop bestaat nu al. Pronk overweegt echter daar extra wetgeving aan toe te voegen. Ook wil hij beter letten op naleving van de regels. Hij ziet daar een taak weggelegd voor gemeenten, de Arbeidsinspectie en de Inspectie volksgezondheid.

De Kamerleden vroegen de minister naar de mogelijkheden om te onderzoeken op welke plaatsen allemaal asbest zit. Pronk voelt weinig voor een complete inventarisatie, omdat daar een prijskaartje van 500 miljoen gulden aan kleeft.

De minister overlegt wel met het ministerie van Sociale Zaken over een beperkte inventarisatie. SP-Kamerlid Poppe wees op precies dezelfde toezegging van minister de Boer ruim een jaar geleden. Daar is nog niets van terechtgekomen volgens Pronk omdat tussen VROM en Sociale Zaken een patstelling was ontstaan. De minister beloofde nog dit jaar met een voorstel te komen om de asbestproblematiek in kaart te brengen.

Om geen al te hoge kosten te maken, is het beleid asbest laten zitten waar het zit, tenzij de gezondheid gevaar loopt. Inpakken van asbest is een andere optie. De Kamercommissie zette vraagtekens bij die laatste mogelijkheid omdat je dan het probleem alleen maar vooruitschuift. Verwijdering van alle asbest zou 500 miljard gulden kosten, rekende de bewindsman voor.

Twentse wegen

Onder de grond alleen al ligt een asbesthoudend leidingstelsel met een lengte van 40.000 kilometer.

In veel huizen en gebouwen is asbest verwerkt. Bovendien zit het goedje ook in veel Twentse wegen. Volgens Kamerlid Poppe (SP) is het een publiek geheim dat de asbest afkomstig is van de daar gevestigde Eterniet-fabriek.

De verwerking van afval in wegen was toentertijd volstrekt legaal. De firma is volgens Pronk om die reden niet aansprakelijk te stellen volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’.

Het ministerie heeft daarom een subsidieregeling opgezet om eigenaren van de asbestwegen – veelal boeren – tegemoet te komen bij verwijdering of afdekking met beton of klinkers. Naar aanleiding van vragen van Kamerlid Schreijer (CDA) beloofde de minister ook te kijken naar het risico dat stratenmakers daarbij lopen.

Reageer op dit artikel