nieuws

Stakingen dreigen bij Vd Velden Rioolbeheer

bouwbreed

boxtel – Vijf jaar vechten voor toepassing van de bouw-cao is genoeg geweest. De werknemers van Van der Velden Rioolbeheer in Boxtel zijn het spuugzat. Morgen loopt het ultimatum af dat zij hun bazen hebben gestuurd. Acties, waaronder stakingen, lijken onafwendbaar als de directie op haar standpunt blijft staan.

De huidige arbeidsvoorwaardenregeling van Van der Velden moet van tafel. Daarvoor in de plaats moet de bouw-cao worden gehanteerd. Een alternatief kan zijn een bedrijfs-cao die dan wel gebaseerd moet zijn op de bouw-cao. Dat zijn de eisen van de werknemers die de Bouwbonden opdracht hebben gegeven acties voor te bereiden.

Het bedrijf hanteert eigen arbeidsvoorwaarden die volgens de bonden onder de maat zijn, eenzijdig en zonder overleg zijn vastgesteld. Bovendien wordt er met twee maten gemeten. Vinden de bonden. De buitenwerkers zouden bij ziekte al snel naar zeventig procent van het loon terugzakken, terwijl de ‘witte boorden’ gewoon honderd procent krijgen doorbetaald.

Ook andere regelingen deugen volgens de bonden niet: geen recht op arbeidstijdverkorting, geen toepassing van de Arbeidstijdenwet maar wel de verplichting tot overwerk en een slechte consignatie-regeling.

“Zo hebben we ook drie jaar moeten knokken om de bij dit 280 man tellende bedrijf verplichte Ondernemingsraad van de grond te krijgen. We stonden al in de rechtbank in Den Bosch toen er een fax binnenkwam dat de directie alsnog bereid was een OR in te stellen”, vertelt districtshoofd Rutten van de Bouw- en Houtbond FNV.

De directie in Boxtel is onbereikbaar voor commentaar.

Reageer op dit artikel