nieuws

Stadsgewest: het centrum van Zeeland

bouwbreed

Middelburg en Vlissingen trekken voortaan samen op middelburg – Het stadsgewest Middelburg-Vlissingen moet het centrum van Zeeland worden. Om dit doel te bereiken, zetten gemeenten en provincie zwaar in op de ontwikkeling van de stationslocatie in Middelburg, het verplaatsen van de Koninklijke Schelde Groep uit Vlissingen en het realiseren van diverse bedrijventerreinen in de regio. Maar bovenal trekken de twee gemeenten voortaan samen op.

De plannen zijn vervat in het ruimtelijk plan ‘Stedelijk gebied Walcheren’ en zijn gisteren op het provinciehuis in Middelburg gepresenteerd. Een heuglijk moment, zo benadrukte gedeputeerde Van Swieten, want na anderhalf jaar vergaderen is hiermee het bestaansrecht van het stadsgewest gegeven.

De twee burgemeesters Van der Doeff van Vlissingen en Spahr van der Hoek van Middelburg gingen zelfs een stap verder door op te merken dat met deze structuurvisie de weg van ‘de meest vergaande vorm van samenwerking’ is ingeslagen.

Vooral door de komst van de Westerscheldetunnel krijgt het stadsgewest grote mogelijkheden toegedicht. Woningbouw, 3285 woningen in Middelburg en 4120 huizen in Vlissingen, moet zo veel mogelijk in het stadsgewest worden gerealiseerd. Voor beide plaatsen geldt dat hiervoor voldoende ruimte beschikbaar is.

Snijden

Een ander punt is dat er fors in de bestaande woningvoorraad kan worden gesneden. Bij elkaar staan zo’n 3300 woningen op de nominatie te worden gesloopt. Het gaat vooral om huurwoningen waar niet of nauwelijks nog vraag naar is. “In Vlissingen staan circa 1100 huurwoningen met een zo geringe toekomstwaarde, dat sloop een serieuze optie is”, zegt Keijzer, de wethouder van Vlissingen.

Maar de twee gemeenten en de gedeputeerde zoeken het vooral in de wat grotere projecten als het gaat om het positioneren van het stadsgewest in de provincie. Zo moet vooral de stationslocatie in Middelburg bijdragen tot een nieuw stadshart met kantoren en culturele voorzieningen. Nieuwe hoogwaardige en moderne bedrijventerreinen moeten vooral grenzend aan de Rijksweg A58, de Dammenroute N57 en de toegang tot de Westerscheldetunnel, worden aangelegd.

Vrije zone

Voor de verdere vernieuwing van Vlissingen staat het verplaatsen van de Koninklijke Schelde Groep (KSG) uit de binnenstad hoog op het verlanglijstje.

Van Swieten: “Concurrentie is uit den bozen, alle eieren worden voortaan in een mandje gelegd.” Wel blijft in elk geval fysiek een vrije geledingszone tussen Middelburg en Vlissingen gehandhaafd. Hier zijn wat recreatieve, maar bovenal ook groenvoorzieningen gedacht. “Bundeling van wonen, werken en voorzieningen levert een bijdrage aan het draagvlak van steden, vermindert de mobiliteitsbehoefte en voorkomt dat het omliggende platteland dichtslibt met bebouwing”, zo stelt gedeputeerde Van Swieten vast.

Andere projecten die in de structuurvisie worden opgesomd, zijn de ontwikkeling van Vlissingen tot badplaats en maritieme attractie, het verbeteren van de verkeers- en vervoersstructuur door betere fietsverbindingen en het benutten van de potenties van het havengebied in relatie tot Rotterdam.

Afhankelijk

De regiovisie wordt voor het stadsgewest het beleidskader waaraan, na vaststelling door de provincie, de ontwikkelingen worden getoetst. Met de structuurvisie moet voor eenieder wel duidelijk zijn dat de onderlinge afhankelijkheid van de steden groot is. “De projecten van de ene gemeente zijn sterk afhankelijk van de voortgang van de projecten in de andere”, benadrukten de betrokkenen.

Reageer op dit artikel