nieuws

Skanska betaalt rekening voor Rhoca-Gil vergiftiging

bouwbreed

helsingborg – Zweedse bouwvakkers die beschadiging van het zenuwstelsel opliepen als gevolg van werk met het giftige afdichtingsmiddel Rhoca-Gil, krijgen ieder een vergoeding tussen de omgerekend 5000 en 12.500 gulden.

Met deze schadeclaim is het bouwconcern Skanska vrijwillig akkoord gegaan na de onderhandelingen met de vakbond Seko.

In totaal 22 medewerkers komen ervoor in aanmerking. Zij kregen lichamelijke kwalen in het najaar van 1997 bij werkzaamheden aan de lekkende ‘schandaaltunnel’ onder de Hallandsstuwwal.

De bouw aan deze tunnel ligt sindsdien stil in afwachting van een regeringsbesluit. Dit besluit kan inhouden dat de aanleg van de slechts halfweg gevorderde geboorde tweebuizige railtunnel niet wordt hervat, omdat de complicaties en de daarmee verbonden kosten te groot worden geacht.

Een onderzoek naar de plaatsing van de aansprakelijkheid voor de onjuiste hantering van het middel Rhoca-Gil loopt nog. Dit onderzoek is in handen van het Openbaar Ministerie.

Aanklacht

Op dit moment is al wel duidelijk, dat bepaalde personen binnen de organisaties een strafrechtelijke aanklacht tegemoet kunnen zien. Het gaat om mensen van zowel het aannemersconcern Skanska als de leverancier van het middel, Rhone-Poulenc Sverige AB. Zij worden verantwoordelijk geacht voor het treffen van onvoldoende veiligheidsmaatregelen bij werkzaamheden met het middel.

Ook leidinggevenden van de rijksdienst railinfrabeheer (Banverket) staan op de nominatie om voor de rechter te verschijnen op verdenking van een milieudelict en overtreding van de waterbeheerswetgeving.

Via de lekkende tunnel kwam het afdichtingsmiddel namelijk op grote schaal in grond- en oppervlaktewater terecht, midden in een waardevol natuur- en landbouwgebied, in casu aan de zuidwestkust van Zweden ten noorden van de stad Helsingborg.

Reageer op dit artikel