nieuws

Schiphol moet stad worden’

bouwbreed

wassenaar – Verplaatsen van de luchtvaart naar zee biedt unieke mogelijkheden voor stedelijke ontwikkeling van de ruimte die luchthaven Schiphol nu inneemt. Zo’n project is omvangrijk en vergt een speciale aanpak. Gezocht moet worden naar een goede samenwerkingsvorm van overheden en marktpartijen.

Dit zei F. Tielrooij, lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gisteren tijdens de studieconferentie Zicht op Schiphol Stad’.

De gedeputeerde maakte duidelijk groot belang te hechten aan de keuze van de bestuurlijke organisatie en de samenwerkingsvorm tussen overheid en markt om de hoge ambitie voor de Schipholregio waar te maken. Hij pleitte er niet voor de regie van de samenwerkingsvorm uitsluitend bij de provincie te leggen. Deze voelt zich als regionale autoriteit echter wel verantwoordelijk voor de regio. In Noord-Holland wordt dan ook hard nagedacht over de antwoorden op de vraag hoe de Randstad zich ‘ met of zonder luchtvaart op Schiphol ‘ kan ontwikkelen.

Hoewel de toekomst niet in blauwdrukken te vangen is, zijn strategische beslissingen onmisbaar. Dan is het goed op onzekerheden of voortschrijdende inzichten in te spelen. De keuze om alle luchtvaart naar zee te verplaatsen, is zo’n strategische keuze. Provinciale Staten van Noord-Holland hebben daar in beginsel al voor gekozen. Ook moet worden gekozen voor een ontwikkelingsmodel dat voor de lange termijn de basis vormt voor deelbeslissingen over de inrichting van het Schipholgebied en omgeving. Het rapport De driehoek Leiden-Haarlem-Amsterdam’ geeft zo’n model.

Een volgende beslissing is het behoud van het huidige Schiphol als centraal knooppunt van economie en vervoer in de regio. Dat betekent dat alleen het gebied tussen incheckbalie en gate met ongeveer veertig kilometer wordt verlengd. Een supersnelle shuttle moet dit mogelijk maken.

Belangrijk is ten slotte Schiphol Stad niet te laten concurreren met omliggende steden. Geen stad die alle grote voorzieningen naar zich toe zuigt maar een stad die iets toevoegt aan de bestaande steden en stedelijkheid.

Verplaatsen

Noord-Holland is voorstander van het verplaatsen van alle zogenoemde luchtzijdige faciliteiten zoals gates, platforms, verkeersleiding en brandweer naar zee. Daarmee is de Haarlemmermeer af van de gehele geluidscontour. Tevens is de regio daardoor verlost van vier grote milieuproblemen: geluid, luchtverontreiniging, stank en veiligheidsrisico. De enige oplossing voor de verbinding van Schiphol en de luchthaven op zee is volgens Tielrooij vervoer in een buis onder de grond. Bovengrondse doorsnijding van de duinen wordt daarmee voorkomen.

Door verplaatsing van luchtvaart naar zee komt ongeveer 2000 hectare luchthaventerrein vrij. Nog eens 20.000 hectare landelijk gebied wordt bevrijdt van geluidsoverlast. Vrijkomen van zoveel ruimte bij de Randstad is niet zonder gevaar. Nu al zijn er te veel claims op de vrijvallende ruimte om te honoreren.

Door verplaatsing van de huidige luchthaven naar zee komt ongeveer 2000 hectare luchthaventerrein vrij. Archieffoto ANP

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels