nieuws

Sanctie voor bedrijf dat wao negeert Hoogervorst wil kosten uitkering ziekte verhalen

bouwbreed

den haag – Bedrijven die zich onvoldoende inspannen om hun zieke werknemers weer aan het werk te krijgen en dus uit de wao te houden lopen het risico op te draaien voor de kosten van de ziektewetuitkering. Dit heeft staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gisteren gezegd. De wettelijke mogelijkheden voor de sanctie zijn er volgens hem al, maar worden nog niet benut.

Hoogervorst kwam met zijn sanctiedreiging in een algemeen overleg met de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de wao-problematiek. Hij heeft een pakket maatregelen voorgesteld om een einde te maken aan de snelle stijging van het aantal wao’ers, dat nu rond de 900.000 ligt.

Herstel en reintegratie van werknemers in het eerste ziektejaar en verbetering van de arbeidsomstandigheden staan daarbij centraal. In combinatie met een terugkeertraject wil Hoogervorst ook vaker gaan keuren.

Werkgevers van zieken krijgen al in een vroeg stadium een zogenoemde zoet-zuurbrief. Daarin staan de mogelijkheden voor reintegratie en een inzicht in de kosten die volgen als terugkeer in het arbeidsproces niet lukt en de betrokkene in de wao terechtkomt. “De uitvoeringsinstellingen bieden onder meer aan te helpen bij moeilijke gevallen. Wordt dit aanbod in de wind geslagen en belandt een werknemer in de wao, dan heeft een werkgever iets uit te leggen”, waarschuwde Hoogervorst.

Trainingen

In hoofdlijnen steunt een meerderheid van de Tweede Kamer het beleid van Hoogervorst. Alleen de VVD wilde gisteren opvallend veel verder gaan. Kamerlid Wilders van deze fractie stelde voor mensen met ‘lichte’ psychische problemen per definitie uit de wao te houden. Hij wil hen door middel van werkhervattingstrainingen laten terugkeren in het arbeidsproces. Lukt dat niet binnen 52 weken, dan wacht de betrokkenen een bijstandsuitkering. Wilders kreeg felle kritiek van alle Kamerfracties over zich heen. Onacceptabel, asociaal en onmaatschappelijk, oordeelden respectievelijk de Kamerleden Smits (PvdA), Schimmel (D66) en Middelkoop (GPV).

Het VVD-Kamerlid wil de huidige toetsingscriteria uit de wao-regeling hanteren om vast te stellen of mensen die met psychische problemen in de ziektewet terechtkwamen, kans hebben op herstel of niet.Uitgangspunten daarvoor is de vraag of sprake is van opname in een psychiatrische instelling en of de betrokkene persoonlijk en sociaal kan functioneren. Zijn er geen functioneringsproblemen en is van een opname geen sprake dan wil de VVD de zieke tot de lichte categorie rekenen.

Mensen met psychische problemen die al in de wao zitten zouden volgens Wilders moeten worden herkeurd. Hij benadrukte dat hij er niet op uit is de zieke werknemers in de wao te krijgen. “Het is juist een sociaal plan, want ik wil ze weer aan het werk hebben”, pareerde hij de kritiek. Het plan van Wilders zou er volgens berekeningen van het Centraal Plan Bureau toe leiden dat het aantal wao’ers in 2005 met 250.000 is gedaald.

De staatssecretaris voelt niets voor onderscheid in categorieen.

Reageer op dit artikel