nieuws

Samenstelling Raad van Arbitrage

bouwbreed

De Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven bestaat op dit moment uit 73 gewone leden en 11 buitengewone leden. Van de gewone leden zijn er 20 benoemd door de BNA, 20 door het Kivi, 19 door de AVBB 4 door de Federatie Aannemers in de Afbouw en Nevenbedrijven. De buitengewone leden zijn advocaten, benoemd door de Nederlandse Juristen Vereniging. Het bestuur van de Raad wordt gekozen uit de gewone leden.

De Raad oordeelt over geschillen tussen opdrachtgevers en uitvoerende partijen in de bouw. Door in te stemmen met de ‘kleine lettertjes’ in de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV), sluiten partijen de weg naar de gewone rechter af. Bij geschillen over bedragen tot honderdduizend gulden bestaat het scheidsgerecht als regel uit een arbiter. Gaat het om hogere bedragen dan benoemt de voorzitter van de Raad drie arbiters. Een van de drie is jurist. Bij de benoeming zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de gemeenschappelijke voorkeur van partijen. Sinds 1987 is het mogelijk tegen vonnissen van de Raad in beroep te gaan.

Reageer op dit artikel