nieuws

Registratie van eerste ziektejaar komt er aan

bouwbreed

den haag – Op initiatiaf van het Verbond van Verzekeraars wordt een databank opgezet, waarin gegevens komen vast te liggen over het eerste ziektejaar van werknemers.

Met behulp van die gegevens hoopt men vroegtijdig maatregelen te kunnen nemen om de groei van het aantal wao’ers te beperken.

De opzet van een dergelijke databank is een initiatief van het Verbond van Verzekeraars, de uitvoeringsinstellingen sociale zekerheid en de arbodiensten, verenigd in de Brancheorganisatie van Arbodiensten (BOA).

Volgens directeur mr. Steenbergen van deze dienst is men voor het welslagen van het plan afhankelijk van werkgevers. Die moeten gegevens over het ziektebeeld doorgeven.

Registratie

Kort ziekteverzuim wordt lang niet altijd gemeld. Sinds vijf jaar geleden, toen de Ziektewet werd geprivatiseerd, bestaat er geen systematische registratie meer van de gegevens over aard en duur van het ziekteverzuim van werknemers. Arbodiensten zijn hiertoe ook niet verplicht.

De databank, die waarschijnlijk door het Centraal Bureau voor de Statistiek zal worden beheert, moet gegevens opleveren, waaruit kan worden vastgesteld hoe het komt dat in sommige bedrijfstakken de instroom van arbeidsongeschikte mensen toeneemt en in andere juist afneemt.

Reageer op dit artikel