nieuws

Randstadrail in aanbestedingsetalage

bouwbreed

Van een onzer verslaggevers

zoetermeer – De eerste stap op weg naar aanbesteding van Randstadrail is gezet. De projectdirectie heeft marktpartijen opgeroepen ideeen te leveren voor deze light railverbinding tussen Den Haag-Zoetermeer en Rotterdam. De bedoeling is het project als een geheel aan te besteden.

Als het aan interim-projectdirecteur Hillen ligt, wordt Randstadrail aangelegd in publiek-private samenwerking. Hij verwacht dat een hechte samenwerking met marktpartijen essentieel is voor een creatievere, innovatievere, maar ook effectievere en efficientere aanpak dan bij traditionele contractering mogelijk is.

Daarom heeft hij a la de hsl-Zuid een consultatieronde ingebouwd, om het ontwerp, de realisatie, exploitatie en/of instandhouding van Randstadrail in een hand te leggen. Daartoe worden banken, aannemers en vervoerders aangespoord hun ideeen daarover in te dienen.

Randstadrail is een light-rail die ook gebruik maakt van bestaand spoor, de Zoetermeerlijn en de Hofpleinlijn.

In de vooraankondiging in het Europese Publicatieblad is het project nog opgeknipt in acht delen. Deze loopt van de aanleg van de spoorweg, materiaal en materieel, stationsgebouwen tot projectontwikkelaarsdiensten.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels