nieuws

Optimaliseer DGA-pensioen

bouwbreed

Dit bericht vormt een aanvulling op een artikel over ‘Flexibel met pensioen’ in Cobouw van 12 januari jl.

De invoering van de wet ‘Fiscale behandeling van pensioen’ is door de Eerste Kamer vertraagd. Op 26 november 1998 werd de wet al door de Tweede Kamer aangenomen. Verwacht werd dat de wet op 1 februari 1999 zou ingaan, maar de Eerste Kamer heeft bij de behandeling nog een heleboel vragen gesteld. Er wordt nu gesproken over enkele maanden uitstel. Officieel treedt de wet in werking op de eerste dag van de maand die volgt op plaatsing in de Staatscourant.

Al die tijd is het voor DGA’s met een pensioen in eigen beheer bij hun bv mogelijk om hun pensioenopbouw te optimaliseren. De nieuwe wet verplicht straks ook DGA’s een pensioen op te bouwen zoals gangbaar is in de collectieve sfeer (bijvoorbeeld volgens cao). Zo wordt het jaarlijkse opbouwpercentage over het eindloon in de wet gesteld op 2 procent. Nu nog geldt voor DGA’s een maximaal opbouwpercentage van 2,33 procent per jaar. Er is wel een vijfjaars-overgangsregeling. Een bestaande pensioenregeling mag nog vijf jaar ongewijzigd in stand blijven.

Voor de opgebouwde pensioenaanspraken onder de oude (= huidige) regeling, inclusief een benutte overgangsperiode, geldt een eerbiedigende werking. Voor de DGA betekent dit dat hij kan overwegen de pensioenregeling voor invoering van de nieuwe wet te optimaliseren door bijvoorbeeld de bijtelling wegens privegebruik auto op te nemen in zijn pensioenregeling en deze vervolgens maximaal vijf jaar ongewijzigd in stand te houden.

Een aanpassing van de pensioentoezegging aan de DGA dient te worden vastgelegd in notulen van een algemene vergadering van aandeelhouders en in een getekende pensioenbrief. Overleg met uw adviseur of aanpassing in uw geval zinvol is.

2 maart 1999

Paul Schol, Moret Ondernemersservice Arnhem. Tel. (026) 32 09 509

Reageer op dit artikel