nieuws

Onderdelen materieel komen vaker uit ontwikkelingslanden

bouwbreed Premium

den haag – Het Centrum voor de Bevordering van Importen uit ontwikkelingslanden (CBI) in Rotterdam presenteert originele- en vervangende onderdelen voor onder meer bouwmaterieel.

Het gaat om producten uit ontwikkelingslanden die bijvoorbeeld in licentie zijn gemaakt.

Projectmanager Dieleman van het CBI benadrukt dat het aanbod niet uit ‘piratenwaar’ bestaat. De organisatie acht de kwaliteit van de onderdelen voldoende voor Europese afnemers. Fabrikanten in ontwikkelingslanden leveren steeds meer onderdelen toe.

In Nederland en de omringende landen is de onderdelenmarkt voor bijvoorbeeld bouwmachines goed ontwikkeld. Als gevolg daarvan ontstond een levendige handel in deze producten. De onderdelen komen vooral uit de Verenigde Staten, Japan en oostelijk Europa.

Nogal wat afnemers zoeken leveranciers met een concurrerender aanbod. Op die manier ontstaan er volgens Dieleman kansen voor fabrikanten in ontwikkelingslanden. Die kansen ontstaan vooral door de grote toegevoegde waarde in werk en expertise.

Eisen

De productie van onderdelen voor bouwmaterieel legt de fabrikanten hoge eisen op. De vervaardiging moet aan de internationale standaardnormen voldoen, de toeleveranciers moeten de kwaliteit kunnen garanderen en voor een veilig gebruik kunnen instaan.

Dieleman constateert dat bedrijven in ontwikkelingslanden steeds beter aan deze voorwaarden voldoen. En mede daardoor neemt het aanbod van gespecialiseerde producten uit deze landen toe. Niet in de laatste plaats omdat de betrokken bedrijven bijvoorbeeld onderdelen in samenwerking met de opdrachtgever maken. Die productie is nog voornamelijk voor de eigen markt bedoeld. Na enige aanpassing kan dit aanbod ook op Europese markten afzet vinden.

Mijnbouw

Dieleman noemt zwaar materieel geen zeldzaam verschijnsel in ontwikkelingslanden. In nogal wat landen vindt bijvoorbeeld mijnbouw plaats. Plaatselijke leveranciers vervangen de versleten onderdelen van de gebruikte machines. Het aanbod varieert van bijvoorbeeld baktanden tot complete hydraulische- en pneumatische systemen.

Materieelleveranciers schatten de waarde van onderdelen die niet in de eigen of gelieerde fabrieken zijn gemaakt niet altijd even hoog in. Het CBI legt om die reden de nadruk op ‘minder kritische’ onderdelen. Ook importeurs zullen eerst ‘makkelijker’ producten in hun sortiment opnemen.

Reageer op dit artikel