nieuws

Nederland mag Duitse grensarbeider in de wao uitsluitend aanvullend keuren

bouwbreed Premium

den haag – Een Nederlandse grensarbeider die in Duitsland woont raakt blijvend arbeidsongeschikt. De Nederlandse uitvoeringsinstelling verstuurt zo’n acht maanden na de melding een formulier voor een eventuele wao-uitkering.

De Nederlandse instelling geeft de Duitse collega-organisatie opdracht voor een medisch onderzoek. Laten de uitkomsten daarvan vragen open dan mag Nederland een aanvullend medisch onderzoek doen.

Een Nederlandse grensarbeider die in Duitsland woont maar tijdens werk in Nederland arbeidsongeschikt raakt ontvangt een volledige Nederlandse wao-uitkering. Het bedrag vermindert met eventuele Duitse uitkeringsrechten.

Een grensarbeider die voor een ongeval zes jaar in Duitsland werkte, krijgt over deze periode een Duitse wao-uitkering. Hij verdiende in deze tijd het Duitse modale inkomen van 54.000 D-Mark. Hij heeft dan recht op zes keer een vergoedingspunt.

e waarde van zo’n punt bedraagt 48 D-Mark. Bij een volledige arbeidsongeschiktheid beloopt de maandelijkse uitkering 290 D-Mark.

Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid ontvangt hij tweederde van dit bedrag. Duitsland kent alleen volledige (honderd procent) en gedeeltelijke (66,67 procent) arbeidsongeschiktheid. Het Duitse sociale verzekeringsrecht bepaalt de klasse.

Arbeidsverleden

Een grensarbeider die in Duitsland woont maar ‘laatstelijk’ in Nederland werkte, valt onder de Nederlandse wao-regels. Hij ontvangt een volledige uitkering, ook al heeft hij geen volledig Nederlands arbeidsverleden.

Bij zijn voormalige Duitse uitvoeringsorgaan moet hij een aanvraag indienen voor een Duitse wao-uitkering. Blijkt dat het Duitse sociale verzekeringsrecht hem ook een uitkering toekent dan wordt die volledig op de Nederlandse uitkering in mindering gebracht.

Het gezinsinkomen van de Duitse grensarbeider kan lager uitvallen dan het Nederlandse sociale minimum. Nederland vult het tekort aan door middel van de Toeslagenwet.

Aanvullingen

De aanvullingen die de cao regelt gelden ook voor arbeidsongeschikte grensarbeiders.

Over uitkering en aanvulling heft Nederland premies en belasting. Een wetsvoorstel wil dat een Nederlander die in het buitenland woont niet meer verplicht is verzekerd voor de aow/anw. Hij kan zich wel vrijwillig verzekeren bij de SVB. Voor de AWBZ blijft de verplichting wel bestaan.

Net als Nederlandse grensarbeiders doen ook Duitse grensarbeiders er goed aan een aanvullende verzekering af te sluiten voor het wao-gat.

De volledig arbeidsongeschikte grensarbeider met een Nederlandse wao-uitkering blijft in Nederland verzekerd, zolang hij geen Duitse uitkering of beloning ontvangt.

Is dat wel het geval dan is hij sociaal verzekerd in Duitsland. Hij is dan ook in Duitsland voor het ziekenfonds verzekerd. Nederland houdt dan alleen loonbelasting in.

Een groot aantal pensioenregelingen zet bij arbeidsongeschiktheid de opbouw van het bedrijfspensioen premievrij voort over de ‘ongekorte’ wao-uitkering. Zo kan ook de grensarbeider bedrijfspensioen opbouwen. Een gedeeltelijk arbeidsongeschikte grensarbeider kan op grond van het Duitse sociale verzekeringsrecht aanspraak maken op een Duitse ww-uitkering.

Dat kan bijvoorbeeld wanneer het bedrijf hem niet kan herplaatsen en hem vervolgens ontslaat. De grensarbeider mag dan geen Duitse wao-uitkering ontvangen. Hij maakt ook aanspraak op financiele regelingen die de kans op ene nieuwe betrekking bevorderen.

Publieksservice

De Sfb Groep in Amsterdam en het Bureau Duitse Zaken in Nijmegen beantwoorden vragen van werkgevers in de bouw over arbeidsongeschiktheidsregelingen voor grensarbeiders. De Belastingdienst Buitenland informeert over in te houden belasting en sociale premies op de wao-uitkering en de aanvullende uitkering uit een wao-gat verzekering.

Reageer op dit artikel