nieuws

Malafide uitzendbureaus krijgen weer een kans

bouwbreed

woerden/odijk – Malafide uitzendbureaus krijgen weer een kans in de bouw. Vakbonden krijgen daarover ‘signalen uit het veld’ . In de bouw-cao is nog geregeld waaraan uitzendorganisaties moeten voldoen. Maar daaraan zou drie maanden na de expiratiedatum van 31 december 1998 geen rechtskracht meer aan ontleend kunnen worden.

Bestuurder Van Haaster van de bouwbond FNV schrijft de opkomst van bemiddelingsbureautjes toe aan de deregulering in de bouw. “Regelgeving die dit soort praktijken tot voor kort blokkeerde, wordt afgeschaft. Onder het motto: weg met al die regels, laten werkgevers en werknemers het onderling maar reguleren. Maar de werkgevers houden scherpe regelgeving tegen”.

Vaag

De signalen uit het veld zijn nog zo vaag dat de bonden geen namen van malafide bureaus willen noemen.

Bestuurder Wildeman van de bouwbond CNV wijst erop dat de afspraken over het uitzenden van bouwplaatspersoneel nog drie maanden na afloop van de bouw-cao van kracht blijven. Het wordt dus wel hoog tijd om een en ander te regelen in de nieuwe cao.

Er is ook sprake van geweest dat gerenommeerde uitzendorganisaties zich niet geheel aan die regels hebben gehouden.

Vorstperiode

Dat gebeurde tijdens de vorstperiode eind 1998. Uitzendbureaus stuurden vaklieden naar huis omdat er ‘geen werk’ zou zijn, in situaties waarin de eigenlijk vorstverletregeling van toepassing was.

Later bleek dat de inlenende aannemers de eigen risico-regeling hadden moeten toepassen. De aangetrokken vaklieden hadden niet naar de uitzendorganisaties teruggestuurd moeten worden om te voorkomen dat ze in de ww zouden komen.

Dat blijkt inmiddels voor de betrokken vaklieden rechtgezet. Hun inkomen is aangezuiverd.

Volgens de vakbonden wordt het hoog tijd voor nieuwe cao-bepalingen over het uitzenden in de bouw. Uitzendbureaus die zich daar niet aan houden kunnen dan worden aangesproken.

Reageer op dit artikel