nieuws

Limburgse kerken in steden niet langer in trek

bouwbreed

maastricht – In Limburg verliezen steeds meer kerken in het stedelijk gebied, door het teruglopend kerkbezoek, hun functie. In Maastricht in korte tijd drie.

De monumentale kerk ‘Auwe Stiene’is recent, op initiatief van een vermogend zakenman, intern verbouwd tot night-dancing voor jongeren. De kerk was aan de eredienst onttrokken en verhuurd aan het mannenkoor Maastreechter Staar.

Twee andere kerken, in de wijken Heugemerveld en Malpertuis, krijgen een andere functie. De kerk in het Heugemerveld is eigendom van projectontwikkelaar MBO Ruijters Maastricht. Op de huidige locatie komen een klein kerkje en ouderenwoningen.

In opdracht van de Woningstichting St. Servatius zoeken de Maastrichtse architecten H. Kohlen en W. Thomas naar een nieuwe bestemming van de kerk van Malpertuis. De bestaande architectuur moet behouden blijven. Er komt geen vervangende kerk.

In Geleen en Sittard krijgen kerken nieuwe bestemmingen. In Geleen wordt op korte termijn de Carmelietenkerk aan de Rijksweg gesloten en van de hand gedaan. Deze kerk krijgt, na verbouwing, een woonbestemming.

Woningen

In de wijk Stadbroek-Sittard wordt de al geruime tijd leegstaande kerk gesloopt. Het gebouw is eigendom van het Bureau Bouw Begeleiding Management (BV BBOM). Op de vrijkomende kavel worden woningen gebouwd. De bouw wacht op de goedkeuring van het nieuwe wijk-bestemmingsplan Stadbroek. In Born wordt de Schipperskerk gesloten. Voor het kleinere kerkje is nog geen bestemming.

Voorlichter Ad Janssen van het bisdom Roermond zegt dat de laatste jaren, vooral in de stedelijke agglomeraties van Limburg al tientallen kerken, op verzoek van de kerkbesturen, gesloten zijn. Hij verwacht dat het sluitingsproces de komende tien jaar nog doorgaat. Het bisdom stelt voorwaarden aan het hergebruik.

“De herinrichting van de Auwe Stiene, tot dancing, heeft het bisdom niet kunnen voorkomen”, zegt Janssen. Als motief voor het sluiten van de kerken geeft het bisdom op: teruglopend kerkbezoek, te hoge onderhoudskosten en het gereduceerde aantal bedienaren.

Reageer op dit artikel