nieuws

Kennis over betonstof te weinig benut

bouwbreed

amsterdam – ”Het is te betreuren dat indertijd nie-mand Arbouw heeft geraadpleegd. Wij hadden heel wat gegevens over kwarts-emissie, en het voorkomen daarvan, op de plank liggen”. Zo reageert directeur L. Akkers van de Stichting Arbouw op de actie van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN).

Die bond gaf twee jaar geleden het onderzoeksbureau Adromi uit Hendrik Ido Ambacht opdracht na te gaan of de uitstoot van kwartsstof in de fabrieken onder de norm van 0,075 mg/m3 lucht bleef. Vorige week kwam het rapport in de publiciteit.

”Als directeur Pielkenrood van BFBN stelt dat er toen over te weinig kennis werd beschikt en over onvoldoende financien om goed onderzoek te doen, en als hij ook beweert dat hij niet wist hoe de uitstoot kon worden gemeten, dan was er dus alle aanleiding Arbouw te raadplegen”, aldus Akkers.

”We hadden ze direct kunnen informeren over afzuigmogelijkheden. Of, een weliswaar iets minder aan te bevelen actie, het bevochtigen tijdens het productieproces om inademen van kwartsstof te verminderen”.

Eenvoudig pompje

Het meten is volgens Akkers al helemaal geen punt’. ”Er bestaat een eenvoudig pompje met filters, dat in de directe omgeving van een productiemedewerker zogezegd lucht hapt en dat op de aanwezigheid van het gevaarlijke kwartsstof selecteert”.

De informatie over het verminderen van blootstelling aan kwartsstof bij betonwerkzaamheden, zoals werd neergelegd in een begin 1998 officieel gemaakt Arbouw-advies worden nog dit jaar in een A-blad kwarts’ verwerkt en gepubliceerd, aldus Akkers.

Formeel gelijk

BFBN-directeur Pielkenrood laat weten de stichting Arbouw indertijd weldegelijk’ te hebben geraadpleegd. Maar hij weet zich niet meer te herinneren waarom toen is besloten het onderzoeksbureau Adromi de opdracht te geven.

Zijn stelling klopt dat de stichting Arbouw formeel de uitvoerende bouw niet uitsluit van zijn zorgen over de arbeidsomstandigheden. De betonfabrikanten zijn direct noch indirect bij Arbouw betrokken. Ook is juist dat er ten aanzien van de kwarts-emissie grote verschillen bestaan tussen de industrie en de uitvoerende bouw.

De betonfabrikanten dienen te voldoen aan de Maximaal Aanvaarde Concentratie (mac-waarde) van 0,075 mg/m3 lucht. De uitvoerende bouw kreeg daar van de minister van Sociale Zaken tot het jaar 2000 dispensatie van.

Volgens drs. Crombach van het AVBB geldt voor de uitvoerende bouw nog altijd een Mac-waarde van 0,15 mg/m3 lucht. Dit omdat in deze sector een scherpere norm praktisch onhaalbaar is’. Het bewerken van beton of het slopen ervan geven aanzienlijk meer stof dan bij stationaire productie-installaties.

Het AVBB, de Federatie Aannemers in Afbouw- en Nevenbedrijven en ook de Vereniging van Betonboorbedrijven hebben alle in een Plan van Aanpak uit 1997 omschreven, duidelijk te streven naar maatregelen waardoor ook de uitvoerende bouw vanaf 2000 aan die strenge norm wordt gebonden.

Reageer op dit artikel