nieuws

Kamer slikt zendmasten Delta Radio voor kust

bouwbreed

den haag – De Tweede Kamer legt zich neer bij de bouw van twee vierhonderd meter hoge zendmasten van Delta Radio, 35 kilometer buiten de Zeeuwse kust.

Wel dient de regering vergunningen voor dergelijke installaties voortaan te toetsen op de gevolgen voor het milieu.

De oppositiepartijen CDA en GroenLinks drongen er op aan dat er eerst een ‘toetsingskader’ moet zijn, voordat met eventuele bouw van zendmasten kan worden begonnen. Staatssecretaris M. de Vries van Verkeer en Waterstaat vreest dat dit juridisch niet kan, omdat de aanvraag al is ingediend en voor nieuwe wetgeving terugwerkende kracht zou moeten gelden. Bovendien dreigt dan een schadeclaim van miljoenen guldens van Delta Radio.

Nu kan de staatssecretaris een aanvraag voor een vergunning in feite alleen beoordelen op de vraag of die scheep- en luchtvaart in gevaar kunnen brengen door storing van radioverkeer.

De bewindsvrouw beloofde snel met noodwetgeving te komen om de vergunningsaanvraag ook op andere aspecten te kunnen beoordelen.

Dat gebeurt vooruitlopend op wetgeving die vergunningverlening toetst aan het beleid ten aanzien van de ruimtelijke ordening.

Tijdens het debat erkende staatssecretaris De Vries dat de regering sneller had kunnen handelen om de ongewenste situatie zoals die nu is ontstaan rond Delta Radio te voorkomen. Al in 1997 stelde Tweede-Kamerlid Stellingwerf (RPF) hierover vragen.

De Stichting Werkgroep Noordzee is verheugd dat er wetgeving komt over het continentaal plat en dat er “eindelijk ruimtelijk beleid” zal worden gevoerd zal worden. De milieugroep zegt desondanks grote moeite te hebben met het besluit de zendmasten van Delta Radio toe te staan. De werkgroep deelt niet de mening van de staatssecretaris dat dit onafwendbaar is, en stelt dat het gaat om een “politieke keuze”.

Radio Delta wil de zendmasten voor de Zeeuwse kust bouwen, omdat leemten in de regelgeving het mogelijk maken buiten de twaalfmijlszone bouw- en milieuvergunningen te omzeilen.

Reageer op dit artikel