nieuws

‘Kamer moet zelf kijken naar ruimtelijke ordening’

bouwbreed Premium

den haag – De Tweede Kamer moet zelf onderzoek doen naar de ruimtelijke ordening. Dit onderzoek moet de Kamer beter voorbereiden op de Vijfde Nota van minister Pronk.

Tweede Kamerlid Duivesteijn heeft gisteren dit voorstel ingediend bij de Vaste Kamercommissie van VROM.

Dat betekent dat Kamerleden de voors en tegens op een rij zetten van onder andere corridors, netwerksteden en groene parels. Dat zijn voorstellen uit de Startnotitie Ruimelijke Ordening die minister Pronk onlangs presenteerde, vooruitlopend op de vijfde Nota.

Eigen onderzoek van een commissie is in de ogen van Duivesteijn nodig, ‘om goed te kunnen debatteren over het ruimtelijk beleid voor de lange termijn’. Het onderzoek zal zich toespitsen op evaluatie van het tot nu toe gevoerde beleid, met name op de Vinex-locaties. Daarnaast moet de commissie eigen sterkte-zwakte-analyses uitvoeren op de voorstellen uit de startnota. De PvdA-fractie is blijkbaar niet van plan stil te zitten totdat de nota van Pronk verschijnt. Duivesteijn schrijft in zijn voorstel dat de nota van Pronk voorbijgaat aan de complexheid van de ruimtelijke ordening. Bovendien ontbreekt een evaluatie vanuit een brede multidisciplinaire benadering. De Kamer heeft wel behoefte aan zo’n evaluatie betoogt Duivesteijn: “De Vaste Kamercommissie acht zo’n evaluatie noodzakelijk om beslagen ten ijs te komen. Daarom wil zij in een eigen onderzoek deskundigen hierover aan het woord laten.”

Op pagina 2: Te florissant beeld ruimtelijke ordening.

Reageer op dit artikel