nieuws

Kabinet volhardt in publieke wao-keuring

bouwbreed

den haag – Het kabinet wil toch vasthouden aan publieke claimbeoordeling voor de wao. Dit blijkt uit een uitgelekt kabinetsstuk dat volgende week vrijdag wordt behandeld. Eind vorig jaar leek het erop dat gekozen zou worden voor private claimbeoordeling.

In het nog niet openbare plan staat dat keuringsartsen in dienst komen van de Centra voor Werk en Inkomen (CWI). Behalve deze keuringen zijn ze ook verantwoordelijk voor arbeidsbemiddeling en scholing van werklozen en arbeidsongeschikten.

Hiermee houden minister De Vries en staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken vast aan het regeerakkoord. Ze leggen definitief adviezen van onder andere het College van Toezicht Sociale Verzekeringen (CTSV) en Stichting van de Arbeid (Star) naast zich neer.

Het CTSV pleitte voor het in een hand houden van keuringen en uitvoering van de sociale zekerheid. Daarmee wordt gesleep van dossiers van de keuringsartsen naar de uitvoeringsinstellingen sociale zekerheid (uvi’s) voorkomen.

Loodsmodel

Aan dat probleem lijkt het kabinet wat te willen doen, door toe te staan dat de keuringsartsen in dienst van de Centra voor Werk en Inkomen gedetacheerd worden bij de uvi’s. Dat is het zogenoemde loodsmodel. Het gesleep met dossiers wordt voorkomen, afhankelijk van de mate waarin wordt samengewerkt.

Vorig najaar nog ging het probleem van de claimbeoordeling een andere kant op. Toen werd in een uitgelekte discussienota uitgegaan van keuringsartsen in dienst van de uvi’s, maar onder toezicht van de CWI’s.

Tussenstap

Deskundigen binnen de sectorraad Bouw en het SFB zijn ervan overtuigd dat, welke optie ook wordt gekozen, het slechts een tussenstap zal zijn. Dat heeft te maken met het feit dat nog steeds wordt gedacht over de integratie van werk en sociale zekerheid, zoals die door de oprichting van de CWI’s gestalte krijgt.

Een van de mogelijkheden die daarbij in beeld is, is de instelling van een ‘Landelijk Instituut voor Werk en Inkomen’ (LIWI), waarin het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (Lisv) en het Centraal Bureau Arbeidsvoorziening in op zouden gaan. Zoals nu het Lisv opdrachtgever van de uvi’s is, zou het LIWI opdrachtgever van de CWI’s worden.

In dat model, zo wordt geredeneerd, zou het mogelijk zijn om de keuringsartsen in dienst van het LIWI te nemen en ze te detacheren bij CWI’s en/of uvi’s.

Probleem van dit model is dat de gemeenten daar mordicus op tegen zijn. Deze overheden redeneren dat zij het meeste geld inbrengen en dus de zeggenschap moeten hebben. Daarin past geen overheidslichaam als het LIWI.

De discussie, die nu al zo’n vier jaar duurt, is overigens curieus, omdat de rijksoverheid zich in het bestaan van de sociale zekerheid altijd verre heeft gehouden van claimbeoordeling. Daarvan wordt nu dus duidelijk afgestapt.

Reageer op dit artikel