nieuws

Jean Quist

bouwbreed

amsterdam – Anders dan vaak wordt gedacht, biedt Mexico aanmerkelijke economische kansen voor Nederlandse investeerders. De Mexicaanse bouw voldoet (nog) niet aan de bijbehorende eisen, stelt D. Koot van de Marketing Associatie Amsterdam (MAA). Ze verwacht dat de Nederlandse (toeleverende) bouw van deze vraag kan profiteren.

Nederland is na Engeland de tweede Europese investeerder in Mexico en wereldwijd gezien de negende. Die gelden zijn volgens Koot goed besteed. De inflatie in Mexico daalde tot twaalf procent in 1998. De directe buitenlandse investeringen belopen rond de 25 miljard gulden. Het bruto nationaal product bedraagt zo’n 800 miljard gulden en groeit jaarlijks met zeven procent.

De overheid privatiseerde onder meer de spoorwegen en bereidt de verzelfstandiging van de (lucht)havens voor. Mexico hoopt met privatisering en concessieverlening de infrastructuur uit te breiden en te moderniseren. Het belang dat buitenlandse bedrijven daarin mogen nemen, blijft beperkt tot 49 procent. De particuliere eigenaren zullen naar verwacht fors investeren in vernieuwingen. Ze brengen een grotere vraag naar hoogwaardige buitenlandse materialen op gang.

Tot 2001 kan de Mexicaanse bouw op een ordertotaal van 25 miljard gulden rekenen. Een deel daarvan staat op conto van buitenlandse bouwers die met Mexicaanse bedrijven samenwerken. De helft van de genoemde investering komt de wegenbouw ten goede. Onderhoud van stations en spoorwegen vergt ruim 3,2 miljard gulden. Kust- en oeverwerken vragen 1,6 miljard. Koot denkt hier aan golfbrekers en toegangskanalen.

Particuliere bedrijven beheren momenteel de meeste Mexicaanse havens. Zij werken efficient en bieden in de komende jaren uitzicht op investeringen in faciliteiten en infrastructuur.

Privatisering

Tot nog toe leverde de privatisering in de infrastructuur gemengde resultaten op. Mede daardoor neemt de overheid zelf weer verantwoordelijkheid voor aanleg en onderhoud van wegen. Het transport blijft volgens Koot aanmerkelijke verbeteringen vergen. Tot en met de havens is het relatief goed georganiseerd. Van de havens naar het achterland verloopt het beduidend minder goed. Verbeteren moet onder meer de verbinding tussen de kuststeden Saline Cruz in Oxaca en Coatzacoalcos in Veracruz. Een autosnelweg en een hogesnelheidstrein moeten de 300 kilometer tussen beide havensteden overbruggen en zo de afstand voor het containervervoer tussen het oosten en westen van de Verenigde Staten verkleinen.

Nederlandse bedrijven die al in Mexico werken, doen graag zaken met Nederlandse toeleveranciers. Zij ondervinden volgens Koot dikwijls problemen met Mexicaanse leveranciers, omdat ze vaak de gevraagde kwaliteit niet bieden of niet op tijd leveren. Nederlandse bedrijven die in Mexico aan de slag gaan, kiezen doorgaans Nederlandse toeleveranciers die zich eveneens in het land vestigden. Vestiging staat hier veelal voor een gezamenlijke onderneming met een Mexicaans bedrijf. In dat geval moeten Nederlandse bedrijven wennen aan een beduidend andere (arbeids)cultuur. Prijsonderhandelingen vormen daarin een belangrijk aspect. Mexico heeft wel een betrouwbare betalingsmoraal, zij het dat de termijnen met negentig dagen evenwel lang zijn.

Stijging

De waarde van de Mexicaanse bouwmaterialenmarkt beliep vorig jaar 14 miljard gulden. De invoer van luxere en kwalitatief hoogwaardiger producten stijgt jaarlijks sneller dan de totale markt voor bouwmaterialen. De importwaarde bedroeg vorig jaar ongeveer 1,6 miljard gulden. Amerikaanse bedrijven leveren bijna driekwart van deze producten.

De luxere materialen vinden vooral toepassing in de woningen voor de koopkrachtiger Mexicanen. Dit bevolkingsdeel groeit gestaag zodat hier sprake is van een nog beperkte maar interessante nichemarkt. Koot benadrukt dat die ook aan het MKB kansen biedt.

De Marketing Associatie Amsterdam is een studievereniging voor doctoraalstudenten van de Universiteit Amsterdam en de Vrije Universiteit. Jaarlijks voert de vereniging een internationaal studieproject uit. Nederlandse bedrijven kunnen daarvoor specifieke opdrachten verstrekken. De uitwerking gebeurt tegen kostprijs. Op 8 juli vertrekken twintig studenten en twee professoren voor vier weken naar Mexico.

Reageer op dit artikel