nieuws

Investeringsbudget: opzet nog veel te vaag

bouwbreed

rotterdam – De vier grootste steden hebben in een brief aan de Tweede Kamer gevraagd erop te willen toezien dat bij de instelling van het Investeringbudget Stedelijke Vernieuwing bureaucratie wordt vermeden.

Het budget wordt samengesteld uit diverse rijksfondsen ten behoeve van onder meer bodemsanering, gevelisolatie, stedelijke knooppunten etc. Op zich vinden de grote steden dat een verbetering, maar de opzet laat ook een strenge toetsing van gemeentelijke plannen zien. Dat werkt vertragend.

Ook is niet goed bekend hoeveel geld het budget zal omvatten. De ministeries van VROM en EZ zouden daarvoor een grondige behoefteraming moeten maken.

Niet bekend

Reageer op dit artikel