nieuws

Hoofdpunten cao-voorstellen Wat willen bonden

bouwbreed

Hoofdpunten cao-voorstellen Wat willen bonden

Lonen en vergoedingen

ù Loonsverhoging 3,5% inclusief prijscompensatie.

ù Eenmalige uitkering 0,75% (FNV) of 1000 gulden in twee keer (CNV).

ù Indexatie onkostenvergoedingen.

Reiskosten naar 60 cent per kilometer.

Bovenwettelijke uitkeringen

ù Verhoging van de eindejaarsuitkering van wao-ers naar 1100 gulden.

ù Verlenging periode ww-aanvulling tot 80% van 8 naar 13 weken.

Ouderenbeleid

ù Uitbreiding seniorendagen: bij 52 jaar 1 dag, bij 53 jaar 2 dagen, bij 54 jaar 4 dagen.

Arbeidsomstandigheden

ù Fatsoenlijke vorstverletregeling.

ù Veiliger en gezonder werken met minder werkdruk en betere naleving van arbo-afspraken.

Werkgelegenheid

ù Voortzetting werkgelegenheidsafspraken.

ù Paal en perk stellen aan flexwerk.

ù Alleen erkende uitzendbureaus in de bouw.

Arbeidstijden

Invoering jaarmodel gww.

Wat willen werkgevers

Lonen en vergoedingen

ù 2% per 1april plus prijscompensatie per 1 juli en 31 december (nu geraamd op 1,1%).

ù Kilometervergoeding plus 1 cent per 1 april.

Ouderenbeleid

ù 1 extra seniorendag voor 55-plussers.

ù Invoering vroegpensioenregeling.

Arbeidsomstandigheden

ù Voorlichting over nieuwe vorstverletregeling.

Arbeidstijden

ù Invoering jaarmodel gww.

Reageer op dit artikel