nieuws

Honoraria architecten lopen sterk uiteen

bouwbreed

amsterdam – De honorariumeisen van architecten lopen sterk uiteen. Bij aanbestedingen komt het voor dat de ‘duurste’ drie keer zoveel vraagt als de ‘goedkoopste’. In hun offertes moeten architecten daarom meer inzicht geven hoe hun prijs is opgebouwd.

De plaats waar deze kritiek wordt aangekaart is opmerkelijk, namelijk in BladNA, het lijfblad van de Bond van Nederlandse Architecten. Ook de criticaster is een bijzondere, namelijk de voormalig beleidsmedewerker economische zaken van de BNA, Hans Biemans, die nu als adviseur bij KPMG werkt.

Het is zeldzaam dat er iets naar buiten komt over honoraria die architecten weten te bedingen. Biemans signaleert echter dat de verschillen groot zijn. Hij noemt het voorbeeld van een Europese aanbesteding waarbij de laagste inschrijver een honorariumpercentage bedong van vijf en de hoogste van veertien procent.

Bewerkelijk

Architecten berekenen hun honorarium aan de hand van een formule die staat in de Standaardvoorwaarden Rechtsverhouding opdrachtgever – architect (SR 1997). Volgens Biemans biedt de speelruimte die deze formule laat – onder andere afhankelijk van de interpretatie hoe ‘bewerkelijk’ een opdracht is – onvoldoende verklaring voor de gesignaleerde verschillen. Ook de marge die nu eenmaal altijd ingecalculeerd wordt voor onderhandelingen, verklaart volgens Biemans niet de grootte van het verschil.

Biemans analyseert dat blijkbaar het ene bureau veel meer uren in een opdracht stopt dan het andere. “Iedereen die vertrouwd is met de architectenbranche zal herkennen dat de ene architect sneller ontwerpt, minder varianten uitwerkt en wellicht eerder teruggrijpt op reeds ontwikkelde details dan de ander. Het ene architectenbureau maakt veel gebruik van kennis die in eerdere opdrachten is opgedaan, terwijl het andere ervoor kiest om dit bewust niet te doen en elke nieuwe opgave zo onbevangen en oorspronkelijk mogelijk aan te pakken. Deze verschillen in strategie leiden tot een groot verschil in tijdsbesteding en dus in kosten die het architectenbureau moet maken om de opdracht uit te voeren.”

Omdat de honorariumformule uit de SR in het geheel geen duidelijkheid hierover verschaft, stelt Biemans voor die af te schaffen en te vervangen door offertes waarin architecten hun prijsopbouw duidelijker maken. Dus hoe de aanpak is, hoeveel uren ze denken dat in een opdracht gaat zitten en wat hun uurprijs is. De kostprijs van hun diensten en het niveau kan dan inzichtelijker worden. Opdrachtgevers krijgen er een beter inzicht mee of het ambitieniveau van de architect gelijk opgaat met dat van de architect.

Verenigde Staten

Biemans verwijst naar de praktijk in de Verenigde Staten waar een procedure bestaat om architecten ook te selecteren op basis van hun kwaliteit. Daarbij is wel vereist dat niet alleen architecten hun aanbod inzichtelijker maken, ook opdrachtgevers moeten duidelijker aangeven welke ambities ze hebben.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels